Čalounění dveří – demontáž a montážDemontáž– Malým šroubovákem uvolníme kryt vnějšího zrcátka. Šroubovák podložíme hadrem nebo lepenkou, abychom nepoškodili lak. U vnitřního ovládání zrcátka stáhneme ovládací knoflík 1, odšroubujeme a uvolníme kryt 2.
– Vyšroubujeme upevňovací šroub 3 a kryt 4 vysuneme z čalounění dveří. Přitom vytáhneme ven vnitřní kliku (otevřeno).
– Pokud je vozidlo vybaveno elektrickým ovládáním oken, vypáčíme malým šroubovákem kryt 5 z čalounění, popř. i elektrické ovládání zrcátka. Rozpojíme vícepólový konektor.


– Je-li vozidlo vybaveno klikou na ovládání okna, vymontujeme ji, zasuneme šroubovák mezi růžici 4 a kliku 5 vedle osičky kliky a vymáčkneme pojistnou sponu 6, viz obrázek. Hned po demontáži nasadíme pojistku zpět do kliky.
– Odšroubujeme panelové čalounění dveří – viz šipky. Pozor: u některých modelů a provedení musíme vyšroubovatještě tři šrouby – viz přerušované šipky na předchozím obr.


– Panelové čalounění dveří vymáčkneme (uvolníme z úchytů) od rámu dveří a to vlevo a vpravo. Čalounění musíme od rámu dveří oddálit na jeho okraji, abychom mohli zjistit polohu úchytů. Prsty prostrčíme za čalounění, kde uchopíme úchyt a uvolníme ho. Můžeme také použít širokou plastovou stěrku nebo běžné vytlačovací nářadí (Hazet č. 799–3), viz obrázek. V tom případě musíme pod tento nástroj podložit hadr, jinak bychom poškrábali lak.
– Čalounění odtáhneme dole od rámu dveří, posuneme ho nahoru a sejmeme ho přes knoflík blokování dveří.


– Opatrně stáhneme těsnící fólii dveří. Dáme pozor, abychom fólii nepoškodili. Někdy je zapotřebí fólii kolem úchytů vyříznout ostrým nožem. Dveřní fólii můžeme později znovu přitisknout za předpokladu, že se lepidlo nezašpiní a nevyschne.
Pozor: lepících ploch se pokud možno nedotýkáme, jinak ztrácí fólie lepící schopnost a po nové montáži špatně drží.


Montáž

– Nasadíme těsnící fólii dveří a přitiskneme ji na místech, kde fólie lepí. Oboustrannou lepící páskou pečlivě vyspravíme poškozenou fólii a poškozené lepící plochy. Příliš poškozenou fólii vyměníme. Pozor: dbáme na těsné přilepení fólie, jinak do vozidla táhne a zatéká.
– Zkontrolujeme stav plastových úchytů a jejich správné uchycení. Poškozené úchyty vyměníme.
– Nasadíme čalounění dveří do vybrání a jednotlivé úchyty sepneme úderem přes měkkou podložku, například přes míč.
– Našroubujeme upevňovací šrouby.
– Okenní kliku se zasazeným ocelovým pérkem nasadíme na drážkování osičky tak, až zapadne pružina. Při uzavřeném oknu musí klika mířit dopředu.
– Kryt elektrického spouštěče okna, případně elektrického ovládání zrcátka natlačíme do čalounění. Předtím připojíme vícepólový konektor.


– Nasadíme kryt vnitřní kliky dveří, usadíme ho a přišroubujeme šroubem.Obsah

WebZdarma.cz