Kapota motoru – demontáž a montáž, výměna a ustaveníDemontáž

– Otevřeme kapotu motoru a podepřeme ji.
– Stáhneme hadičky k ostřikovačům čelního skla, uzavřeme je vhodnou zátkou a uvolníme z kapoty.


– Označíme si montážní polohu pantů. Panty obkreslíme na kapotě motoru fixem.
– Na každé straně vyšroubujeme dva upevňovací šrouby a kapotu motoru s pomocníkem sundáme.


Montáž

– S pomocníkem nasadíme kapotu do pantů a volně ji přišroubujeme.
– Kapotu vyrovnáme podle označení a přišroubujeme ji momentem 10 Nm.
– Do úchytů nasadíme hadičky ostřikovačů. Hadičky nasuneme na trysky.
– Kapotu zavřeme a zkontrolujeme, jestli se kapota kryje s přilehlými díly karosérie, případné ji znovu vyrovnáme.


Montáž nové kapoty a ustavení

– Demontujeme držák kapoty.
– Kapotu bez zámku nasadíme a volně přišroubujeme.
– Uvolníme upevňovací šrouby a zavřenou kapotu vyrovnáme tak, aby mezera mezi kapotou a blatníky byla na obou stranách stejná.
– Kapotu opatrně otevřeme a šrouby utáhneme.


– Dva pryžové dorazy 1 kapoty motoru našroubujeme do zavíracího plechu vlevo i vpravo.


– Uvolníme pojistnou matici uzavíracího čepu kapoty a šroubovákem seřídíme uzavírací čep tak, aby byla kapota v uzavřené poloze rovnoběžná s horní hranou blatníků.
– Pryžové nárazníky nyní vyšroubujeme tak daleko, až je kapota motoru při uzavření lehce prohnutá rovnoběžná s horní hranou blatníků.


– V případě potřeby seřídíme uzavírací plech. Proto povolíme tři šrouby – viz šipky – a zavírací plech posuneme. Pak šrouby dotáhneme.
– Namontujeme ostřikovací trysky.
– Trysky připojíme.Obsah

WebZdarma.cz