Okno dveří – demontáž a montážDemontáž

– Demontujeme čalounění dveří.


– Spouštěč okna přestavíme tak, až se ve výřezu dveří objeví držák okna – viz šipka. Podle modelu buď nasadíme okenní kličku nebo zastrčíme na chvilku vícepólový konektor elektrického ovládání okna.


– Odšroubujeme levé i pravé vedení okenní tabulky a vyjmeme je z rámu dveří.


– Po částech stáhneme těsnění okna.


– Okenní tabulku F uvolníme z okenního spouštěče H. To provedeme tak, že plochými kleštěmi stlačíme k sobě plastové úchyty – viz šipky. Současně vytahujeme okenní spouštěč z tabulky. Tento pracovní postup není úplně snadný, neboť úchyty jsou obtížně dostupné. Obrázek schematicky znázorňuje upevnění okna shora. Pozor: upevnění okenní tabulky je u jednotlivých modelů různé, viz „Stahování oken – demontáž“.
Opatrně vyjmeme tabulku ze šachty dveří. Okno musíme trochu spustit a naklonit dopředu.


Montáž

– Okenní tabulku opatrně spustíme do šachty dveří a upevníme ji v držáku okenního spouštěče.
– Nasadíme levé a pravé vedení okenní tabulky a přišroubujeme je.
– Zasadíme těsnění okna.
– Okno spustíme úplně dolů a zase nahoru a vyzkoušíme lehkost chodu.
– Namontujeme čalounění dveří.Obsah

WebZdarma.cz