Okenní spouštěč – demontáž a montážDemontáž

– Okno ustavíme do horní polohy. Demontujeme panelové čalounění dveří.


– Pokud je okno ovládané elektricky, rozpojíme vícepólový konektor.
– Okenní spouštěč odšroubujeme od rámu dveří. Uvolníme upevňovací pás kabelů elektrického spouštěče okna.


– Uvolníme z úchytů okenního spouštěče okenní tabulku. Tabulka je pevně sevřena plastovým klínem v rámu dveří, aby nemohla spadnout dolů. Pozor: upevnění okenní tabulky je u jednotlivých modelů různé, viz „Okno dveří – demontáž“.
– Spouštěč okna vyjmeme z rámu dveří.


Montáž

– Do rámu dveří nasadíme spouštěč okna.
– Opatrně spustíme okenní tabulku do šachty dveří a uchytíme ji do držáku okenního spouštěče.
– Okenní spouštěč přišroubujeme, upevníme kabelovou pásku.
– Nasuneme vícepólový konektor.
– Okno spustíme střídavě dolů a nahoru a přitom kontrolujeme lehkost jeho chodu.
– Namontujeme čalounění dveří.Obsah

WebZdarma.cz