Přední dveře – demontáž a montážDemontáž– Elektrické spojení 1 otočíme vlevo a rozpojíme je.
– Vyšroubujeme upevňovací šrouby 2 na horním a dolním závěsu. Přitom musí dveře přidržovat pomocník.


Montáž

– Nasadíme přední dveře a přišroubujeme je momentem 15 Nm.
– Zastrčíme elektrický konektor a zaaretujeme ho otočením doprava.
– Zavřeme dveře a zkontrolujeme mezeru mezi výřezem dveří. Mezera musí být po celém obvodu stejná, jinak musíme dveře znovu ustavit. Šířka mezery viz „Karosérie“.


Seřízení– Odšroubujeme čep zámku dveří. Předtím si obkreslíme fixem jeho polohu.
– Otevřeme dveře a uvolníme závěsové šrouby na nosiči dveří, nikoliv na dveřích. Jelikož se šrouby obtížně uvolňují, používají v servisu speciální nářadí 1878083000.
– Usadíme dveře vůči okolním plechům. Mezera musí být po celém obvodu stejná a musí mít odpovídající velikost. Velikost mezery viz „Karosérie“.
– Přišroubujeme závěsy dveří momentem asi 35 Nm.
– Podle označení přišroubujeme čep zámku, šrouby nedotahujeme. Čep se musí nechat určitou silou posunout.
– Seřídíme čep zámku.Obsah

WebZdarma.cz