Karosérie

Karosérie vozidla Fiat Punto je samonosná. Podlaha, boční části a střecha jsou navzájem svařeny. Větší opravy přenecháme odbornému servisu.
Kapota motoru, zadní dveře, boční dveře a blatníky jsou přišroubované a nechají se snadno vyměnit. Při montáži těchto částí musíme dodržovat správnou vzduchovou mezeru (= šířka mezery mezi jednotlivými dveřmi a karosérií). Jinak mohou vznikat rušivé zvuky a během jízdy může docházet k rachocení. Vzduchová mezera musí být rovnoběžná a v celé délce stejná. Odchylky do 1 mm jsou přípustné.Přehled mezer.
1 – 7+0.7/–0,2 mm
2 – nahoře: 6,5 ± 2 mm, dole: 7 ± 2,6 mm
3 – 4,5 mm
4 – 0,6+1,0/–1,5 mm
5 – 9 ± 0,5 mm (SN), 9 ± 2,0 mm (DS)
6 – 5,5+0,0/–1,0 mm
7 – 5,9+2,0/–2,5 mm
8 – 5,5+1,5/–2,0 mm
9 – uvnitř: 13,2 ± 2 mm, dole: 6,4+0,8/–1,3 mm
10 – 5,5+0,0/–1,0 mm
11 – 6+0,0/–0,2 mm
12 – 2 ± 2,6 mm, výškový rozdíl: 2,7+1,8/–2,8 mm
13 – 5+3,9/–3,3 mm
14 – 1,8 ± 0,5 mm
15 – 7,5+0,0/–0,5 mm
16 – 5,5+0,0/–1,0 mm


Zásady bezpečnosti práce na karosérii

Pokud svařujeme nebo provádíme jiné operace, při kterých vznikají jiskry, musíme v každém případě odpojit oba kabely od baterie (kladný i ukostřovací) a obě svorky (+) a (–) řádně odizolovat. Pokud pracujeme v blízkosti baterie, musíme baterii vymontovat. Pozor: po odpojení baterie dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí. Před odpojením si proto přečteme pokyny uvedené v části Baterie – demontáž a montáž.
V rámci přípravných prací k lakování se smí vozidlo při sušení nebo předehřívání zahřát na teplotu maximálně 85 °C, jinak hrozí nebezpečí poškození elektronické řídící jednotky ve vozidle.Obsah

WebZdarma.cz