Zadní dveře – demontáž a montážDemontáž

Pozor: pro snadnou montáž elektrického vedení a hadic navážeme před demontáží na jejich konce šňůry. Tyto potom zůstanou v demontovaných dveřích. Při zpětné montáži potom snadno s jejich pomocí provlečeme elektrické kabely a hadice do dveří.
– Nejprve vyvěsíme nadzvedávací šňůru odkládací poličky zadních dveří.
– Uvolníme z úchytů čalounění zadních dveří. Nejprve ale vyšroubujeme upevňovací šrouby pod držadlem.
– Stáhneme hadičku z ostřikovače skla.
– Stáhneme vícepólový konektor a uvolníme z úchytů zadních dveří elektrické vedení s kabelovými spoji.


– Vytáhneme ze zadních dveří pryžovou průchodku 1 a vytáhneme ven kabelový svazek.
– Podepřeme zadní dveře.


– Z kulového čepu zadních dveří vytáhneme plynový tlumič 1. Šroubovákem 3 trochu nadzvedneme úchyt 2 plynového tlumiče.
– Vyšroubujeme čtyři šrouby na závěsech a s pomocníkem vyjmeme zadní dveře (viz předchozí obr.).


Montáž

– Přišroubujeme zadní dveře k závěsům.
– Plynový tlumič natlačíme na kulový čep.
– Pomocí zavedených šňůr protáhneme do dveří hadičku a kabel.
– Nasuneme na ostřikovací trysku hadičku pro přívod vody.
– Spojíme vícepólový konektor. Kabelový svazek uchytíme v otvoru k plechu.
– Do zadních dveří zasadíme pryžovou průchodku kabelového svazku a hadičky.
– Zavřeme dveře a zkontrolujeme jejich usazení. Případně dveře seřídíme.
– Čalounění dveří přichytíme k úchytům a přišroubujeme.
– Zavěsíme šňůru odkládací poličky.Obsah

WebZdarma.cz