Funkce katalyzátoru

Všechny motory vozidel FIAT PUNTO jsou kvůli snížení škodlivosti výfukových zplodin vybaveny katalyzátorem. Katalyzátor je zhotoven z keramické voštinové výplně, která je potažena nosnou vrstvou a na ní je povlak ze solí ušlechtilých kovů. Tyto soli působí na výfukové plyny a napomáhají při redukci škodlivin. V tělese katalyzátoru je katalyzátor uložen na nosné vrstvě, která ho chrání a zároveň zajišťuje vyrovnávání teplot uvnitř katalyzátoru.


Zážehové motory

Elektronické vstřikovací zařízení ve spojení s lambda sondou umožňuje přesné dávkování paliva určeného ke spalování, aby se v katalyzátoru mohly redukovat škodlivé látky ve výfukových plynech. Lambda sonda je uložena ve výfukovém potrubí před katalyzátorem, kde kolem ní proudí výfukové plyny. Lambda sonda je elektrické měřící čidlo, které ve formě elektrického proudu vysílá informaci o zbytkovém obsahu kyslíku ve výfukových plynech.
Lambda sonda dodává ve zlomcích sekund odpovídající signály řídící jednotce zařízení pro tvorbu směsi, a tím stále mění poměr mezi vzduchem a palivem. Na jedné straně je to nutné z toho důvodu, že se neustále mění provozní podmínky motoru (volnoběh, plný plyn), na druhé straně dochází k dodatečnému spalování směsi v katalyzátoru jen tehdy, když výfukové plyny obsahují určité množství nespáleného paliva.
Aby mohlo v katalyzátoru při teplotách mezi 300 °C až 800 °C dojít k následnému spálení paliva, musí směs paliva a vzduchu obsahovat větší podíl palivových částí, než by bylo třeba k dokonalému spálení.
Katalyzátor je tzv. třícestný. To znamená, že dochází k oxidaci oxidu uhelnatého (CO) a uhlovodíků (HC) a současně k redukci oxidů dusíku (NOx). Tyto procesy jsou řízeny lambda sondou.


Vznětový motor s katalyzátorem

Také vozidla se vznětovými motory jsou vyráběna s katalyzátorem. Zde však není možná regulace složení směsi paliva se vzduchem. U vznětových motorů se používá katalyzátor neřízený, který však také dokáže redukovat ve výfukových plynech obsah škodlivých látek, jako například oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Tato redukce však není tak účinná, jako u zážehových motorů s řízeným katalyzátorem. Neřízený katalyzátor dokáže částečně potlačit přitom i typický nepříjemný zápach výfukového plynu vznětového motoru. Snížení obsahu oxidu dusnatého (NO), který produkují vznětové motory, je možné instalací přídavného systému recirkulace spalin.
U vozidel vybavených katalyzátorem musíme dodržovat určitá provozní pravidla.Zacházení s vozidly s katalyzátorem
Obsah

WebZdarma.cz