Zacházení s vozidly s katalyzátorem

Abychom zabránili poškození lambda sondy a katalyzátoru, dodržujeme zejména následující pokyny:


Zážehové motory

– Zásadně tankujeme jen bezolovnatý benzín.
– Spouštění provozně teplého motoru roztlačováním nebo roztahováním není dovoleno. Používáme pomocné startovací kabely. Nespálené palivo by mohlo v katalyzátoru explozívně shořet a katalyzátor zničit. Nikdy nesmíme úplně spotřebovat všechno palivo v nádrži.
– Dojde-li k selhání zapalování, nevytáčíme motor do vysokých otáček a neprodleně závadu odstraníme. Používáme pouze předepsané zapalovací svíčky.
– Neprovádíme jiskrové zkoušky s vytaženou koncovkou zapalovací svíčky.
– Nesmíme provádět seřizování válců a porovnávání jejich činnosti vypnutím zapalování některého válce. Při vypnutém zapalování jednotlivých válců – i při testu motoru – vniká do katalyzátoru nespálené palivo, které ho ničí.


Zážehové i vznětové motory

– Vozidlo nestavíme do míst, kde by pod ním bylo suché listí nebo suchá tráva. V okolí katalyzátoru se zahřívá výfukové potrubí na vysokou teplotu (600 °C) a zůstává horké i po vypnutí motoru.
– Výfukovou soustavu nesmíme postříkat prostředkem pro ochranu spodku vozidla.
– Nesmíme měnit umístění žáruvzdorných obložení.
– Při delších jízdách v horách občas zvýšíme otáčky motoru. Tím prodloužíme životnost katalyzátoru.Obsah

WebZdarma.cz