Klínový řemen – výměna a napnutí

Prostřednictvím klínového řemene pohání klikový hřídel alternátor. U motorů s výkonem nad 90 PS a u vznětových motorů je poháněno klikovým hřídelem i čerpadlo chladící kapaliny. Jestliže jsou instalovány, jsou vedlejší agregáty jako je čerpadlo posilovače řízení a kompresor klimatizace poháněny samostatným klínovým řemenem. Někdy se montují široké, drážkované řemeny, které mají oproti běžně užívaným klínovým řemenům větší pevnost. U těchto řemenů musíme zvláště dbát na to, aby seděly pevně na řemenicích a aby nebyly přesazené. Použijeme-li opět původní klínový řemen, nesmíme změnit směr jeho otáčení. Proto si označíme křídou směr otáčení ještě před demontáží řemenu.
– Odšroubujeme spodní krytku ozubeného řemenu.


Postup u modelů s motorem o výkonu 55, 60 a 75 PS (motor FIRE)
Klínový řemen, modely bez klimatizace: 1 – čerpadlo posilovače řízení (je-li jím vozidlo vybaveno), 2 – alternátor, 3 – klikový hřídel.Klínový řemen, modely s klimatizací: 1 – čerpadlo posilovače řízení, 2 – alternátor, 3 – kompresor klimatizace, 4 – klikový hřídel.


Demontáž
– Povolíme asi o jednu otáčku upevňovací šrouby alternátoru – viz šipky. Pozor: alternátor se musí nyní volně pohybovat, to znamená, že řemen se musí povolit, aniž bychom tlačili na alternátor.– Uvolníme šrouby s vnitřním šestihranem a vyjmeme snímač otáček, abychom mohli sejmout klínový řemen. Poznámka: při montáži dáváme pozor, abychom zachovali vzdálenost 0,5 až 1,5 mm mezi snímačem otáček a rotorem.– U posilovaie řízení uvolníme šrouby – viz šipky – na čerpadle a povolíme klínový řemen posilovače řízení. Sejmeme klínový řemen.


Montáž

– Nasadíme klínový řemen. Pozor: v případě výměny klínového řemenu nahradíme starý klínový řemen vždy řemenem stejných rozměrů.
– Odtlačíme směrem od motoru alternátor, a tím napneme klínový řemen. V této poloze utáhneme upevňovací šrouby alternátoru.
– Napínání klínového řemenu u zážehového motoru provádíme otáčením napínacího šroubu na čerpadle posilovače řízení.
– Napnutí klínového řemenu zkontrolujeme buď speciálním přípravkem Fiat nebo rukou, viz „Kontrola napnutí“. Následně utáhneme všechny šrouby.
– Našroubujeme snímač otáček.


Postup u modelů se zážehovým motorem o výkonu od 90 PS a se vznětovým motorem
Klínový řemen, modely bez klimatizace: 1 – čerpadlo posilovače řízení, 2 – čerpadlo chladící kapaliny, 3 – alternátor, 4 – klikový hřídel, 5 – vodící kotouč.Klínový řemen, modely s klimatizací: 1 – klikový hřídel, 2 – kompresor klimatizace, 3 – napínací kotouč, 4 – držák.


Demontáž
– Asi o jednu otáčku povolíme upevňovací šrouby alternátoru – viz šipky. Pozor: alternátor se musí volně pohybovat, to znamená, že se klínový řemen povolí, aniž bychom tlačili na alternátor rukou. Sejmeme klínový řemen.– Sejmeme klínový řemen pro posilovač řízení: šrouby – viz šipky – na čerpadle posilovače řízení uvolníme a sejmeme krytku řemenice. Klínový řemen posilovače řízení na šroubu 1 odepneme a sejmeme.– U čerpadla klimatizace povolíme klínový řemen uvolněním držáku napínacího kotouče 3.


Montáž

– Nasadíme klínový řemen. Pozor: v případě výměny klínového řemenu nahradíme starý klínový řemen vždy řemenem stejných rozměrů.
– Odtlačíme směrem od motoru alternátor, a tím napneme klínový řemen. V této poloze utáhneme upevňovací šrouby alternátoru.
– Napínání klínového řemenu u zážehového motoru provádíme otáčením napínacího šroubu na čerpadle posilovače řízení. Napínací šroub zabezpečíme pojistnou maticí a utáhneme upevňovací matici. Přišroubujeme kryt řemenice.
– Napnutí klínového řemenu pro klimatizaci provedeme tak, že povolíme upevňovací matice napínacího kotouče, který pomocí montážní páky přitlačíme proti klínovému řemenu a v poloze, kdy je klínový řemen dostatečně napnutý, utáhneme upevňovací šrouby napínacího kotouče.
– Napnutí klínového řemenu zkontrolujeme buď speciálním přípravkem Fiat, nebo rukou (viz „Kontrola napnutí klínového řemenu“). Následně utáhneme všechny šrouby.Obsah
Kontrola napnutí klínového řemenu

WebZdarma.cz