Kloubový hřídel – demontáž a montáž

Při promáčknuté manžetě nepotřebujeme kloubový hřídel vymontovávat. Odstraníme malou svěrnou sponu, manžetu nadzvedneme šroubovákem a tím ji zavzdušníme. Pak manžetu připevníme novou svěrnou sponou.


Demontáž

– Zařadíme rychlost, zatáhneme ruční brzdu.
– Sundáme kryt kola.


– Ohneme pojistku 1 a povolíme matici náboje kola. Pozor: matice je utažena velkým momentem. Vozidlo přitom musí stát na zemi! Nebezpečí úrazu!
Pozor: na uvolnění a utažení matice nápravy u vozidla PUNTO GT a TD potřebujeme nástavec s vnějším průměrem 47 mm. Pokud je vnější průměr 49 mm, musíme použít 11 mm širokou fasetu.
– Označíme si barvou polohu předních kol vůči náboji, abychom mohli namontovat vyvážená kola zpět do původní polohy. Uvolníme šrouby kol. Vozidlo musí přitom stát na zemi. Zvedneme přední část vozidla a sundáme přední kola.


– Uvolníme svěrný šroub – viz šipka – nápravového čepu a vytáhneme ho do strany.
– Příčné rameno stáhneme rukou dolů. Kloubový čep přitom vyklouzne z rejdového čepu. Pokud to jde obtížně, nasadíme mezi příčné rameno a rám vozidla montážní páku a příčné rameno vytlačíme. Pozor: manžetu kulového kloubu ovineme hadrem, abychom kloub chránili před poškozením.
– Kloubový hřídel přivážeme drátem, aby se klouby při demontáži na jedné straně neohnuly až na doraz.


– Kloubový hřídel vytáhneme rukou z náboje předního kola tím, že vytáhneme tlumič pérování ven. Pokud to není možné, vytlačíme kloubový hřídel běžným stahovacím zařízením na náboje kol.
– PUNTO 55, 60, 75 a 90: na vnitřním kloubu uvolníme upevňovací pásek s větším průměrem a vytáhneme tříčepový unašeč.
– PUNTO GT a TD: z příruby převodovky vyšroubujeme vnitřní čep levého kloubového hřídele. Vnitřní čep pravého kloubového hřídele odšroubujeme od příruby vedlejšího hřídele.
– Sundáme kloubový hřídel.


Montáž

– Před montáží očistíme drážkování kloubového hřídele a náboje kola benzínem (od tuku a oleje) a odstraníme veškeré nečistoty.
– Na převodovku, popřípadě na vnitřní ložisko nasadíme kloubový hřídel.
– PUNTO GT a TD: našroubujeme vnitřní čep.
– Kloubový hřídel nasadíme do drážkování náboje předního kola.
– Na kloubový hřídel našroubujeme rukou novou podložku a novou matici náboje kola. Matici zatím neutahujeme.


– Příčné rameno namáčkneme až na doraz do rejdového čepu. Čep C nasadíme zpředu. Čep zapadne do drážky na čepu příčného ramena. Pozor: šroubovací hlava musí ukazovat dopředu (ve směru jízdy). Matici čepu utáhneme momentem 30 Nm. Čep se nesmí protáčet. A – pryžová manžeta, B – rejdový čep, D – nápravový čep.
– PUNTO 55, 60, 75 a 90: na vnitřním čepu utáhneme upevňovací pásek s velkým průměrem.
– Přední kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované při demontáži. Našroubujeme kola. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Nábojovou matici kloubového hřídele utáhneme momentem 240 Nm (PUNTO GT a TD: 280 Nm). Vozidlo přitom musí stát na zemi. Ještě předtím zařadíme rychlost a pomocník sešlápne brzdový pedál. Pozor: matici náboje kola po každém povolení vyměníme. Pokud nemůžeme kvůli nedostatku místa nasadit nástrčkový pastorek, umístíme na pastorek fasetu 11 mm širokou o průměru 47 mm nebo 49 mm.


– Nábojovou matici zajistíme tupým sekáčem. Dáváme pozor na to, aby zářez 1 na nákružku matice zapadl do drážky 2 hřídele tak, aby při utahování ukazoval proti směru otáčení 3. Správné zajištění je na obrázku A, nesprávné na obrázku B.
– Namontujeme kryt kola.Obsah

WebZdarma.cz