Odstranění chvění přední části vozidla

Chvění volantu při určité rychlosti je zpravidla způsobeno nevyvážeností kol.


Kontrola

– Zkontrolujeme, případně upravíme tlak v pneumatikách.
– Provedeme zkušební jízdu. Pokud možno zjistíme podmínky, při kterých se vyskytují závady: při jaké rychlosti, při jakém stavu vozovky, při jízdě v zatáčkách nebo přímé jízdě apod.
– Vyzdvihneme vozidlo.
– Zkontrolujeme vystředění ráfků kol. Přitom musí náboj kola nebo brzdový buben vyčnívat ven přes okraj ráfku nebo se s ním alespoň krýt. V opačném případě ráfek vyměníme.
– Zkontrolujeme zavěšení kol, stav pryžových lůžek, kloubových spojů, tlumičů pérování a ráfků.
– Demontujeme kola a vyčistíme je, zejména odstraníme z profilu pneumatiky kameny.
– Prohlédneme pneumatiky a brzdové destičky. Zejména kontrolujeme, zda nejsou na pneumatice plošky od blokování kol.
– Porovnáme hloubku profilu jednotlivých kol. Při abnormálním opotřebení pneumatik na přední nebo zadní nápravě zkontrolujeme sbíhavost kol, případně ji seřídíme na horní hranici tolerance. Pozor: ke kontrole sbíhavosti potřebujeme speciální přístroje, které jsou k dispozici zpravidla pouze v odborném servisu.
– Provedeme zkušební jízdu a zkontrolujeme, zda se závady neobjeví znovu.


Kontrola výškové a boční házivosti kola

– U vyzdviženého vozidla použijeme vhodný číselníkový úchylkoměr, který nejprve umístíme na běhoun a později na bok pneumatiky. Rukou pomalu otáčíme kolem a odečítáme z úchylkoměru. Místo maximální výškové házivosti si označíme křídou. Požadovaná hodnota: maximální výšková házivost = 3 mm, boční házivost = 3 mm.
– Jestliže překročíme tyto hodnoty, provedeme vyvážení na stacionární vyvažovačce. Přitom musí být kolo vystředěno stejným způsobem jako na vozidle. Nesmíme používat kuželový upínací přípravek, který vystředuje kolo za jeho středový otvor. Dovolená nevyváženost v obou směrech je 5 g.


Odstranění výškové házivosti

– Vypustíme vzduch z pneumatiky a běhoun vtlačíme do lůžka ráfku.
– Pneumatikou pootočíme na ráfku o 120°.
– Nahustíme pneumatiku a znova zkontrolujeme výškovou házivost.
– Jestliže opět překročíme dovolenou hodnotu házivosti, pneumatiku opět pootočíme o 120° a ještě jednou zkontrolujeme házivost.
– Jestliže snížíme házivost pod maximální hodnoty, jsou kola vyvážená.


Kontrola výškové a boční házivosti ráfku

– Upneme ráfek bez pneumatiky za střed a namontujeme ho buď na vyvažovačku nebo na vozidlo. Potom použijeme číselníkový úchylkoměr.
– Zkontrolujeme výškovou a boční házivost. Výškovou házivost kontrolujeme na obvodové hraně ráfku, boční házivost na boční ploše hrany ráfku. Nebereme přitom v úvahu lokální nerovnosti způsobené důlky a výstupky materiálu, které nám úchylkoměr ukáže. Požadované hodnoty: maximální výšková házivost = 3 mm, maximální boční házivost = 3 mm.
– Při překročení těchto hodnot ráfek vyměníme.


Montáž kol na vozidlo

– nasadíme kola na vyzdvižené vozidlo tak, aby místo s maximální výškovou házivostí bylo nahoře. Šrouby kol dotáhneme v této poloze křížem přes střed kola momentem 90 Nm.
Pozor: jestliže je v opotřebení pneumatik rozdíl, pak kola s nejmenší házivostí a nevyvážeností montujeme na přední nápravu.
– Provedeme zkušební jízdu. Jestliže se přední část vozidla stále chvěje a volant při řízení vibruje, jedná se o zbytkovou nevyváženost, která se dá odstranit dovyvážením na vozidle.


Vyvážení nebo dovyvážení kol na vozidle

– Při vyvažování kol hnací nápravy musíme bezpodmínečně vyvážit obě kola nejprve na zkušební stolici.
– Kola musí být poháněna motorem vozidla, aby běžela synchronně.
– Provedeme zkušební jízdu.
Jestliže se i nadále budou vyskytovat závady, je to způsobeno příliš velkou výškovou nebo boční házivostí jednoho nebo i více kol. V takovém případě nám zbývá jen možnost vzájemné výměny předních a zadních kol. Přitom vždy vyměníme obě kola.Obsah

WebZdarma.cz