Nesprávně opotřebené pneumatiky– Na předních kolech se pláště pneumatik více opotřebovávají po obvodu než na střední ploše běhounů. Stejně tak může být výraznější opotřebení obvodu pláště dáno sklonem vozovky (levé kolo: opotřebený vnější okraj, pravé kolo: opotřebený vnitřní okraj).
– Nestejnoměrné opotřebení pneumatik je většinou důsledkem příliš malého nebo příliš velkého tlaku v pneumatikách, ale může být způsobeno špatným seřízením nebo vyvážením kol, závadou tlumičů pérování nebo poškozením ráfků.
– Pneumatiky hustíme vždy na předepsaný tlak. Kontrolu tlaku v pneumatikách provádíme každé čtyři týdny.
– Měříme tlak jen u studených pneumatik. Se stoupajícím zahřátím během rychlé jízdy tlak v pneumatikách stoupá. Vypouštět vzduch ze zahřátých pneumatik není správné.
– Při příliš vysokém tlaku v pneumatikách se střední plocha běhounu pneumatiky opotřebovává rychleji, protože vnitřní tlak v pneumatice způsobuje větší vyklenutí.
– Při příliš nízkém tlaku v pneumatikách dosedá běhoun na vozovku silněji po obvodech pláště a střed běhounu pneumatiky se mírně prohne dovnitř. Tím dojde k silnějšímu opotřebení obvodů pláště.
– Pilovité opotřebení profilu pneumatiky je zpravidla způsobeno přetížením vozidla.


– Chybné seřízení a vystředění kol způsobí typické opotřebení pneumatiky, ze kterého lze poznat příčinu závady.Obsah

WebZdarma.cz