Výměna a vyvážení kolNedoporučujeme při výměně pneumatik měnit směr jejich otáčení. Projevilo by se to jejich zvýšeným opotřebením. Výměnou kol vždy na stejné straně (viz obrázek) zajistíme jejich stejný směr otáčení.
Při výrazně větším opotřebení předních pneumatik doporučujeme vyměnit přední kola se zadními. Tím docílíme stejné životnosti pneumatik u všech čtyř kol.
K dotažení šroubů kol vždy používáme momentový klíč. Tím dosáhneme rovnoměrného dotažení šroubů. Pneumatiky nevyměňujeme jednotlivě, ale nejméně obě na jedné nápravě (přední nebo zadní). Pneumatiky s větším profilem montujeme vždy dozadu.
Pozor: při výměně a demontáži bezdušových pneumatik vždy vyměníme z bezpečnostních důvodů i vzduchový ventil.
– Ochranu proti korozi kol provedeme tak, že vždy před a po montáži kola lehce potřeme styčnou plochu disku a náboje kola vazelínou na ložiska.
– Před demontáží kola si označíme křídou jeho polohu vzhledem k náboji. Tím zajistíme, že při zpětné montáži usadíme vyvážené kolo do původní polohy.
– Ráfky z lehkých kovů jsou proti korozi chráněny vrstvou nátěru bezbarvého laku. Při výměně kol dbáme na to, abychom tuto vrstvu nepoškodili. Poškozený nátěr vždy opravíme.
– Očistíme závity zašpiněných šroubů.
– Šrouby kol dotahujeme křížem přes střed v několika stupních.
Pozor: jednostranné nebo nestejnoměrné utažení šroubů kol může způsobit deformaci kola nebo jeho náboje. Utahovací moment pro všechny šrouby kol je 90 Nm.


Vyvážení kol

Sériově dodávaná kola jsou vyvážena výrobcem. Vyvážení je nezbytné proto, aby se vyrovnalo rozdílné rozložení váhy a materiálové nepřesnosti.
Za jízdy je nevyváženost kol patrná podle hluku a vibrací. Při vyšší rychlosti se chvěje volant.
Toto chvění se zpravidla projevuje jen v určitém rychlostním rozsahu a při nižší nebo vyšší rychlosti zase zmizí.
Nevyváženost kol může časem vést k poškození kloubů nápravy, převodovky a tlumičů pérování.
Kola necháme vyvážit po ujetí každých 20 000 km a po každé opravě, protože v důsledku opotřebení i oprav se mění rozložení váhy a materiálu v pneumatikách.Obsah

WebZdarma.cz