Kontrola komprese

Kontrola komprese motoru přesně odhalí stav motoru. Můžeme zjistit, zda jsou v pořádku ventily nebo písty (pístní kroužky), nebo je-li nutná generální oprava motoru, případně jeho výměna. Měření komprese zážehového motoru se provádí měřícím zařízením, které je dostupné ve prodejnách s autopříslušenstvím.
Pozor: u vznětových motorů potřebujeme zařízení, které je schopno měřit vyšší kompresní tlaky.
Rozdíl kompresního tlaku mezi jednotlivými válci může vykazovat maximálně 3,0 bar (300 kPa, u vznětového motoru 5,0 bar = 500 kPa). Vykazuje-li jeden nebo více válců větší rozdíly, je to známka vadných ventilů, opotřebení pístních kroužků nebo kluzkých ploch válců. Je-li celková hranice opotřebení příliš vysoká, necháme provést generální opravu nebo výměnu motoru.

Tabulka kompresního tlaku:
MotorKompresní tlak v bar (kPa)
NovéHranice opotřebení
Zážehové motory do 90 PS9–12 (900–1200)7,0 (700)
Turbodiesel7–9 (700–900)6,0 (600)
Vznětové motory25–30 (2500–3000)20,0 (2000)

– Měření komprese válců provádíme při provozní teplotě motoru. Teplota motorového oleje musí být nejméně +30 °C.
– Vypneme zapalování.
Pozor: přerušíme přívod proudu (vyjmeme pojistku) pro palivové čerpadlo. Tím znemožníme případné rozběhnutí čerpadla a chráníme tak katalyzátor. Uložení pojistky viz „Poučení o provozu“.
– Odpojíme všechny kabely od svíček. Použijeme speciální kleště, např. Hazet 1849 nebo 1849-1.
– Stlačeným vzduchem očistíme konce svíček u hlavy válců a všechny svíčky vyšroubujeme příslušným klíčem.
– Motor několikrát protočíme spouštěčem, abychom z válců odstranili usazeniny a nečistoty. Pozor: nezapomeneme zatáhnout ruční brzdu a zařadit neutrál.
– Přístroj pro měření kompresního tlaku napojíme do otvoru pro svíčku podle přiloženého návodu. Buď jej pouze zamáčkneme, nebo zašroubujeme do otvoru.
– Pomocník sešlápne pedál plynu a bude jej po dobu měření držet.
– Necháme motor protočit spouštěčem asi o osm otáček, až přestane tlak na zkušebním přístroji stoupat.
– Postupně změříme kompresní tlak ve všech válcích a výsledky porovnáme s požadovanými hodnotami.
– Následně našroubujeme zpět zapalovací svíčky a připojíme kabel zapalování.


Postup u vznětového motoru

– Odpojíme elektrické vedení od přerušovače chodu motoru na vstřikovacím čerpadle.
– Omyjeme vhodným čistícím prostředkem pro mytí za studena vedení vstřikovacího zařízení a vedení vymontujeme.
– Vymontujeme vstřikovací trysky.
– Měřící zařízení kompresního tlaku zašroubujeme do otvoru pro trysky. Mezi měřící zařízení a hlavu válců vložíme starší žáruvzdorné těsnění.
– Po ukončení měření kompresního tlaku zašroubujeme trysky momentem 70 Nm. Pozor: žáruvzdorné podložky mezi tryskami a hlavou válců vyměníme za nové.
– Vedení vstřikovacího zařízení utáhneme momentem 25 Nm.
– Připojíme zpět vedení pro přerušovač chodu motoru.Obsah

WebZdarma.cz