Kryt hlavy válců - demontáž a montáž u motoru „FIRE“
Demontáž

– Vymontujeme vzduchový filtr.
– Odklopíme nahoru držák zapalovacího kabelu na zadní straně krytu hlavy válců.
– Vytáhneme zátku z otvoru pro plnění oleje.– Vyšroubujeme čtyři šrouby (viz šipky) a sejmeme hlavu válců.

Montáž

– Zkontrolujeme pryžové těsnění hlavy válců, zda není poškozené. Poškozené těsnění vyměníme.
– Nasadíme kryt hlavy válců a lehce jej přišroubujeme momentem 8 Nm. Přitom nesmíme zapomenout podložky pro šrouby.
– Nasadíme zátku do otvoru pro plnění oleje.
– Namontujeme vzduchový filtr.
– Upevníme zezadu na kryt válců zapalovací kabel.
– Jízdou zahřejeme motor a zkontrolujeme, zda kryt hlavy válců těsní. Dle potřeby dotáhneme šrouby nebo vyměníme těsnění za nové.Obsah
Hlava válců – demontáž a montáž

WebZdarma.cz