Lambda sonda – demontáž, montáž, kontrolaDemontáž– Z čelní strany odšroubujeme umělohmotný kryt a rozpojíme pod ním umístěné kabelové konektory 1 a 2 lambda sondy.
– Ze spon uvolníme elektrické kabely.


– Modely PUNTO 55, 60, 75 a 90: z předního výfukového potrubí vyšroubujeme lambda sondu.


– Model PUNTO GT: zvedneme vozidlo a lambda sondu vyšroubujeme z tělesa katalyzátoru.

Pozor: nesmíme se dotýkat nebo zašpinit špičku měřící sondy.


Montáž

– Závit lambda sondy potřeme vysokoteplotní pastou, například speciálním tukem BOSCH nebo ANTISEIZE od firmy FIAT a našroubujeme ji momentem 55 Nm. (Pokud sondu našroubujeme bez vysokoteplotního speciálního tuku, tak se závit sondy časem „zapeče“ do závitu ve výfukovém potrubí. Lambda sondu bychom pak už nemohli vyšroubovat.)
– Umístíme elektrické kabely a připojíme konektor. Našroubujeme kryt konektoru.


Kontrola průchodu proudu

– Rozpojíme konektor lambda sondy, viz část „Demontáž“.
– Digitálním multimetrem změříme při pokojové teplotě +20 °C elektrický odpor. Požadovaná hodnota: 2,5 W až 4,5 W (ohmů). V opačném případě lambda sondu vyměníme.Obsah

WebZdarma.cz