Vysouvací ložisko – demontáž a montáž

Zvuky, vycházející z vysouvacího ložiska spojky při nešlápnutém pedálu spojky, signalizují vadné vysouvací ložisko.


Demontáž

– Vymontujeme převodovku.


– Z vysouvací vidlice 2 vyvěsíme vysouvací ložisko 1 a sejmeme ho z hnacího hřídele převodovky. (3 – páka spojky.)


Kontrola– Stiskneme vysouvací ložisko a současně jím otáčíme. V případě, že ložisko zadrhává, ho vyměníme za nové.
– Zkontrolujeme stav olejového těsnícího kroužku za vysouvacím ložiskem, případně ho necháme vyměnit v odborném servisu.


Montáž

– Všechna ložiska a jejich dosedací plochy natřeme vazelínou s MoS2.
– Vložíme zpět vysouvací ložisko a zavěsíme ho do vysouvací vidlice.
– Namontujeme převodovku.Obsah

WebZdarma.cz