Pryžová manžeta řízení – demontáž a montážDemontáž

– Označíme si barvou polohu předních kol vzhledem k náboji kola, abychom mohli vyvážená kola namontovat do původní polohy. Povolíme matice kol. Vozidlo přitom musí stát na zemi. Zvedneme předek vozidla a sundáme přední kola.
– Vymontujeme hlavu čepu řídící tyče.
– Spony na obou koncích manžety přestříhneme nůžkami a při montáži je nahradíme novými. Můžeme použít také šroubovací spony.
– Pryžové manžety vytáhneme ven.
Pozor: pokud do převodky řízení pronikla nečistota (k tomu zpravidla může dojít tehdy, když nějaký čas jezdíme s poškozenou manžetou), musíme ihned vyměnit vazelínu v převodce řízení. Částečky nečistoty, které se dostanou do vazelíny, působí jako brusná pasta a mohou převodku zcela zničit.
– V takovém případě obě manžety vymontujeme a stáhneme z řídící tyče. Volantem pomalu otočíme na obě strany, abychom vytlačili vazelínu z převodky řízení. Tímto způsobem vytlačíme vazelínu sice jen částečně, ale dostatečně.


Montáž– Manžetu namažeme uvnitř na nákružku E a přetáhneme ji přes řídící tyč C.
– Namontujeme levou pryžovou manžetu, nejprve beze spon, protože ji budeme plnit tukem.
– Pravou manžetu se šroubovací sponou D upevníme na tělese hřebenového řízení A a řídící tyč C.
– Namontujeme čepy řídících tyčí.
– Zvedneme vozidlo tak, aby stála levá strana vozidla trochu výše než pravá a aby mohla vazelína po naplnění protékat převodkou řízení.
– Naplníme převodku řízení speciální vazelínou K–854 firmy FIAT. Doplňované množství: 126 g. Pro usnadnění plnění pohybujeme hřebenovým řízením sem a tam.
– Levou manžetu se šroubovacími sponami připevníme na těleso a na řídící tyč.
– Přední kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované při demontáži. Předtím lehce namažeme středící uložení ráfku na náboji kola tukem na válečková ložiska. Našroubujeme kola. Vozidlo spustíme na kola a matice kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.Obsah

WebZdarma.cz