Mazání motoru

Pro mazání motorů ve vozidlech FIAT PUNTO jsou určeny vícestupňové oleje. Tyto oleje mají výhodu, že při změně ročních období (léto/zima) nemusíme provádět jejich výměnu. Vícestupňové oleje jsou vyráběny na bázi řídkých jednostupňových olejů (např. 15W). Do oleje jsou přidány přísady, které stabilizují olej v horkém stavu, a tak jsou zachovány mazací schopnosti oleje za každého provozního stavu motoru.
Písmeno W znamená podle značení SAE možnost používání oleje i v zimě.
U olejů se zvýšeným mazacím účinkem se jedná o vícestupňové oleje, které mají zvýšenou mazací schopnost a lépe pronikají v motoru do mazaných míst. Tyto oleje se vyrábí na bázi syntetických olejů. Při nákupu oleje se zvýšeným mazacím účinkem dbáme na to, abychom zakoupili olej, doporučený firmou Fiat (obvykle vyznačeno na obalu).Rozsah použitelnosti olejů/viskózní třídy: A – jednostupňové oleje; B – vícestupňové oleje; C – vícestupňové oleje se zvýšeným mazacím účinkem.
Firmou Fiat jsou pro zážehové motory určeny oleje specifikace SAE 10W–40, pro vznětové motory oleje 15W–40. Oleje různých viskózních tříd, které spolu sousedí a překrývají se, můžeme mezi sebou míchat. Může k tomu dojít při doplňování oleje v době, kdy venkovní teplota neodpovídá viskózní třídě oleje, který v motoru ještě zůstal.
Jak do paliva, tak do oleje nesmíme přidávat žádné přísady.

Specifikace motorových olejů

Kvalita motorového oleje HD je značena podle amerického systému API (API = American Petroleum Institute). I evropští výrobci olejů se řídí tímto systémem.
Označení se skládá ze dvou písmen. První písmeno udává rozsah jeho použití: S = Service, určeno pro zážehové motory, C = Commercial, určeno pro vznětové motory. Druhé písmeno udává kvalitu oleje. Ta je určena v abecedním pořadí.
Nejlepší kvalitou se vyznačují oleje API specifikace SH pro zážehové motory a specifikace CF pro vznětové motory. Pozor: motorové oleje, které jsou výrobcem olejů určeny výhradně pro vznětové motory, nesmíme používat pro zážehové motory. Existují však takové oleje, které lze použít jak pro zážehové, tak pro vznětové motory. V takovém případě jsou obě specifikace uvedeny na obalu (např. SG/CE).
Evropští výrobci olejů uvádí ještě další specifikaci „CCMC“. Specifikace „CCMC“ je zaměřena na evropskou technologii ve výrobě automobilových motorů a získává na evropském trhu stále větší význam. Oleje, určené pro zážehové motory, jsou podle kvality uváděny jako oleje specifikace CCMC–G1 až G5. Motorové oleje pro vznětové motory osobních vozidel jsou uváděny jako oleje specifikace CCMC–PD1 a oleje vyšší kvality jsou uváděny jako oleje specifikace CCMC–PD2.


Motorové oleje, doporučené pro vozidla FIAT PUNTO

Firma Fiat doporučuje pro vozidlo PUNTO následující oleje:
– pro zážehové motory do výkonu 90 PS olej specifikace SAE 15W–40, musí splňovat normu minimálně CCMC–G4 a API SG. Případně můžeme použít i stejný olej, který je předepsaný pro PUNTO GT.
– pro PUNTO GT/133 PS olej specifikace SAE 10W–40, musí splňovat minimální normu CCMC–G5 a API SH.
– pro PUNTO se vznětovým motorem olej specifikace SAE 15W–40, musí splňovat minimálně normu CCMC–PD2 a API CD.
V České Republice lze pro mazání všech typů motorů montovaných do vozidel FIAT PUNTO použít oleje nejrozšířenější značky MOGUL (Paramo Pardubice), konkrétně motorové oleje řady MOGUL FORTE či MOGUL FORTE PRO. Všechny produkty těchto výrobkových řad splňují nároky moderních motorů, vyhovují uvedeným specifikacím, v řadě parametrů tyto specifikace předčí a chrání motory před opotřebením a tvorbou usazenin a umožňují v souvislosti s pokyny výrobce motoru maximální prodloužení lhůt olejové náplně.


Spotřeba oleje

U spalovacích motorů rozumíme pod pojmem spotřeba oleje množství oleje, které bylo spotřebováno spálením v motoru. V žádném případě není spotřeba totožná s úbytkem oleje, ke kterému dochází v důsledku vadného těsnění olejové vany, hlavy válců apod.
Normální spotřeba oleje vzniká spalováním malého množství ve válcích motoru, spálením zbytků při výfuku a při tření pohyblivých částí. Mimoto působí na úbytek oleje také vysoká teplota, které je olej při spalování vystaven. Na spotřebu oleje mají dopad ještě vnější vlivy, jako je způsob jízdy, tolerance po provedených opravách apod. Spotřeba oleje by měla být nejvýše 0,1 l na 1000 km.
Jestliže olej klesne na značku doplnění, musíme olej bezpodmínečně doplnit. Pozor: při doplňování oleje nesmíme překročit rysku MAX. Přebytečný olej musíme ihned vypustit nebo odsát, jinak by mohlo dojít k poškození katalyzátoru, neboť nespálený olej by pronikl do výfukové soustavy.Obsah

WebZdarma.cz