Manuální převodovka – demontáž a montážDemontáž

– Vymontujeme baterii. Pozor: tím dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí, např. chybového registru motoru nebo bezpečnostního kódu rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Odšroubujeme základovou desku pro uchycení baterie.


– Odšroubujeme od páky spojky A táhlo spojky a vyjmeme ho z držáku na převodovce D.
– Odpojíme konektor zpětných světel.


– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: odšroubujeme kabel ukostření a kabel uzávěru zpětného rychlostního stupně – viz šipky.
– Pro všechny modely: odšroubujeme od táhla řadící páku 1.


– Odpáčíme od kulisy řadící páky táhlo řazení. Ze stavitelné opěrky odstraníme upevňovací svorku a táhlo sejmeme.


– Vozidla PUNTO GT a vznětové motory: na převodovce odšroubujeme náhon tachometru. Odšroubujeme od příruby převodovky snímač otáček.
– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: za vzduchovým filtrem odpojíme konektor od elektronického tachometru.
– Abychom se dostali k úchytu pro zvedání motoru, musíme demontovat vzduchový filtr.
– Odšroubujeme od výfukového kolena, případně od turbodmychadla přední část výfukového potrubí.


– K zavěšení motoru na lano použijeme např. zvedací zařízení FIAT 1870595000 nebo jeřáb a lano (případně řetěz), které zavěsíme do úchytu na motoru nad přírubou převodovky. Nemáme-li závěsné zařízení k dispozici, provlékneme lano úchyty na motoru a lano zavěsíme za tyč, kterou uložíme do držáků. Napneme lano tak, aby byl motor mírně nadzvednutý.


– Vyšroubujeme dva horní spojovací šrouby pro spojení motoru s převodovkou. Oba šrouby odložíme tak, abychom je při montáži zašroubovali na původní místa. Na obr. je motor FIRE (zážehový motor o výkonu 75 PS).


– Motor FIRE: odšroubujeme opěrný třmen převodovky mezi motorem a převodovou skříní, šrouby 1.
– Odšroubujeme dole na přírubě převodovky kryt spojky, šrouby 2.
– Demontujeme spouštěč.
– Vozidla PUNTO GT a PUNTO se vznětovými motory: odšroubujeme pravý kloubový hřídel na přírubě spojovacího hřídele a zavěsíme ho drátem za spodek vozidla tak, aby se nemohl příliš ohnout. Následně vymontujeme spojovací hřídel.
– Vozidla PUNTO GT a PUNTO se vznětovými motory: odšroubujeme levý kloubový křídel od příruby převodovky a drátem ho zavěsíme za spodek vozidla tak, aby se nemohl příliš ohnout.


– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: na straně převodovky na pravém kloubovém hřídeli povolíme sponu manžety. Při následné demontáži převodovky jednoduše kloub vytáhneme. Kloubový hřídel zavěsíme drátem tak, aby se nemohl příliš ohnout.
– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: na straně převodovky na levém kloubovém hřídeli povolíme sponu manžety. Kloubový hřídel zavěsíme drátem tak, aby se při vytahování nemohl příliš ohnout.


– Na levém rejdovém čepu povolíme dva šrouby tlumiče pérování a vyjmeme je.
– Vyvěsíme z upevnění na levém tlumiči pérování brzdovou hadičku a kabel od čidla otáčkoměru pro ABS. Opatrně vytáhneme levý rejdový čep. Přitom vytáhneme z převodovky i kloubový hřídel.


– Od podlahy odšroubujeme prostřední uložení motoru/převodovky. Dvěma šrouby odšroubujeme od převodovky držák uložení.


– Od podlahy odšroubujeme levé uložení motoru s převodovkou. Držák uchycení odšroubujeme na převodovce třemi šrouby.
– Sestavu motor/převodovka spustíme o kousek dolů.
– Podložíme převodovku hydraulickým zvedákem a zařízením pro podepření od firmy FIAT 18706 a nepatrně spustíme převodovku dolů. Nemáme-li speciální podpěru převodovky, pak vložíme mezi převodovku a zvedák dřevěný špalík.
– Vyšroubujeme zbylé spojovací šrouby motoru s převodovkou.
– Převodovku mírně nadzvedneme a odtlačíme ji montážní pákou od motoru. Převodovku opatrně spustíme dolů a s pomocí druhé osoby ji vyjmeme.


Montáž

– Před zpětnou montáží zkontrolujeme spojku.
– Zjistíme, zda se volně protáčí vysouvací ložisko spojky. Pokud bylo před demontáží a při vyřazení rychlostního stupně slyšet pohyb vysouvacího ložiska, pak ložisko vyměníme.
– Očistíme drážkovaný povrch hnacího hřídele a mírně ho natřeme kluznou pastou „Moly“ nebo postříkáme sprejem „Moly“.
– Zkontrolujeme, zda jsou nasazené objímky pro vystředění motoru a převodovky. V opačném případě objímky nasadíme.
– Nadzvedneme převodovku a ve vodorovné poloze ji vsuneme do spojky. Pokud nejde hnací hřídel převodovky do spojky nasadit, zařadíme některý rychlostní stupeň a rukou pootočíme ze strany hnacím hřídelem.
– Vozidla PUNTO 55, 60, 75 a 90: současně s vložením převodovky do spojky nasadíme pravý kloubový hřídel.
– Nasadíme spojovací šrouby motoru s převodovkou a střídavě je utáhneme předepsaným momentem. Pozor: utahovací moment závisí na průměru šroubů. Utahovací moment šroubů M12 (Ć 12 mm): 80 Nm, šroubů M10: 35 Nm, šroubů M8: 25 Nm, šroubů M6: 10 Nm.
– Sklopíme levý rejdový čep a přitom zasuneme do převodovky kloubový hřídel. Rejdový čep přišroubujeme k tlumiči pérování. Nové samojistící matice utáhneme momentem 70 Nm. Do držáku na tělese tlumiče pérování vložíme brzdovou hadičku a kabel snímače otáček pro systém ABS.
– Dle potřeby namontujeme pravý spojovací hřídel. Namontujeme oba kloubové hřídele do převodovky.
– Přišroubujeme kryt spojky a podpěru převodovky.
– Namontujeme spouštěč.
– Prozatím jen rukou utáhneme šrouby levého a středního uložení motoru. Dotažení šroubů bude následovat až později.
– Odstraníme zařízení pro zavěšení motoru.
– Houpavými pohyby do stran vyrovnáme uložení motoru tak, aby bylo bez pnutí. Následně utáhneme všechny upevňovací matice uložení motoru. Utahovací moment matic závisí na průměru závitů: Závit M8: 25 Nm, závit M10: 60 Nm.
– Na přední straně převodovky zastrčíme konektor zpětných světel.
– Přišroubujeme k převodovce kabel ukostření a kabel uzávěru pro zpětný rychlostní stupeň.
– Dle potřeby nasadíme a převlečnou maticí přichytíme k převodovce náhon tachometru (PUNTO GT), případně propojíme kabel pro elektronicky ovládaný tachometr (PUNTO 55–90).
– K přírubě převodovky přišroubujeme dvěma šrouby snímač otáček.
– Do převodovky upevníme táhlo řazení a do stavitelné opěrky vsuneme pojistnou svorku.
– Do převodovky zašroubujeme řadicí páku.
– Namontujeme přední část výfukového potrubí s lambda sondou.
– Zavěsíme táhlo spojky.
– Namontujeme vzduchový filtr.
– Přišroubujeme upevňovací desku baterie.
– Nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.
– Zkontrolujeme stav motorového a převodového oleje a dle potřeby olej doplníme, viz část „Údržba“.Obsah

WebZdarma.cz