Náboj kola a ložisko kola – demontáž a montáž

Poškozené ložisko na sebe upozorní hlukem a nadměrnou vůlí. Ložisko kola nelze seřídit a nelze ho vyměnit jednotlivě. U poškozeného ložiska vyměníme kompletní náboj kola.


Obrázek ukazuje řez nábojem zadního kola.
1 – Ložisko kola
2 – Šroub kola
3 – Matice nápravy
4 – Kryt náboje kola (tuková krytka)
5 – Čep kola
6 – Náboj kola
7 – Upevňovací šroub brzdového bubnu
8 – Brzdový buben
9 – Diskové kolo (ráfek)


Demontáž

– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k náboji kola, abychom mohli vyvážená kola namontovat zpět do původní polohy. Uvolníme šrouby kol. Vozidlo musí přitom stát na zemi. Zvedneme zadní část vozidla a sundáme zadní kola.
– Kryt náboje kola opatrně vytlačíme z náboje kola. Mazivovou krytku vymáčkneme vhodným náčiním. Nesmíme ji ovšem poškodit. Vyklenutou nebo deformovanou mazivovou krytkou může do ložiska náboje kola pronikat voda, která ho časem poškodí. Poškozenou mazivovou krytku ihned vyměníme.
– Našroubujeme zadní kola a spustíme vozidlo na zem. Zatáhneme ruční brzdu.
– Na náboji kola povolíme upevňovací matici 9 nástrčkovým nástavcem s hranou o velikosti 32 mm. Pozor: vozidlo musí stát na zemi, nebezpečí úrazu vzhledem k velkému utahovacímu momentu. Matici nápravy musíme po každém povolení vyměnit.
– Uvolníme ruční brzdu. Zvedneme vozidlo a odšroubujeme zadní kola.


– Odšroubujeme dva šrouby 2 brzdového bubnu 1 a buben vyndáme.
– Odšroubujeme matici nápravy a náboj kola s ložiskem kola stáhneme z čepu nápravy. V případě potřeby použijeme vhodné stahovací zařízení.


Montáž

– Před montáží náboje kola prohlédneme čep kola. Nesmí mít trhliny, deformace nebo být opotřebený. V opačném případě příčné rameno vyměníme.


– Náboj kola s ložiskem kola namáčkneme na čep nápravy. Distanční kroužky 1/2 umístíme podle obrázku. Pozor: na čep kola nebo do ložiska kola nesmí proniknout prach z brzd, protože by časem ložisko zničil.
– Nasadíme brzdový buben a utáhneme ho dvěma šrouby a momentem 10 Nm.
– Zadní kola nasadíme tak, aby se kryly značky namalované při demontáži. Předtím lehce namažeme vazelínou na válečková ložiska centrální uložení ráfku na náboj kola. Našroubujeme kola. Spustíme vozidlo na kola. Zatáhneme ruční brzdu a šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Náboj kola utáhneme novými maticemi a momentem 280 Nm. Pozor: nebezpečí úrazu vzhledem k velkému utahovacímu momentu! Používáme jen momentový klíč. Vozidlo musí stát při utahování na zemi.


– Tukovou krytku naplníme lithiovou vazelínou, například TUTELA MR3. Okraj tukové krytky vytřeme čistým hadrem a opatrně narazíme kryt náboje kola. Místo speciálního náčiní FIAT můžeme použít vhodnou trubku. Vnitřní průměr trubky musí dosednout na výčnělek tukové krytky. V případě potřeby narazíme kryt náboje kola opatrně gumovým kladivem. Tukovou krytku vyměníme, i když je jen nepatrně zdeformovaná. Mohla by skrz ní totiž pronikat voda, která by časem zničila ložisko.Obsah

WebZdarma.cz