Oběh olejeSituace u motoru „FIRE“
Olejové zubové čerpadlo 3 nasává olej z olejové vany přes sací koš 1 a tlačí jej do olejového filtru na hlavním olejovém kanálu 7. Na výtlačné straně olejového čerpadla je olejový přetlakový ventil (regulační přetlakový olejový ventil 2). Při vysokém tlaku oleje dochází k otevření tohoto ventilu a část oleje může proudit zpět do olejové vany.
Středem olejového filtru projde olej do hlavního kanálu 6. V případě ucpání olejového filtru řídí tok oleje přepouštěcí ventil, který přivede nefiltrovaný olej rovnou do hlavního kanálu.
Z hlavního kanálu odbočují kanálky směřující do ložisek klikového a spojovacího hřídele. Šikmými otvory v klikovém hřídeli prochází olej do ojničních ložisek a odtud je vstřikován do pístních čepů.
Současně stoupá olej vzhůru vedením 5 do hlavy válců a je dopravován vedením 4 do ložisek vačkového hřídele a do zdvihátek ventilů.


Situace u motorů o výkonu nad 90 PS a u vznětových motorů

Motory nad 90 PS mají v olejové vaně zubové čerpadlo, poháněné spojovacím hřídelem. U vznětového motoru je zubové čerpadlo stejně jako u motoru „FIRE“ umístěno na konci klikového hřídele. Do oběhu oleje je vestavěn chladič oleje, okolo kterého proudí chladící kapalina a brání přílišnému ohřátí oleje. Mimoto je u vozidla PUNTO GT a u vznětového motoru napojeno dvěma kanálky na olejové vedení také turbodmychadlo, neboť hřídel dmychadla také vyžaduje mazání.Obsah

WebZdarma.cz