Odvzdušnění palivové soustavy

Palivovou soustavu musíme odvzdušnit tehdy, jestliže jsme otevřeli palivovou nádrž nebo nedopatřením spotřebovali z nádrže všechno palivo.
– Zkontrolujeme, zda je v nádrži palivo.
– Palivový filtr naplníme palivem až po okraj.
– Zapneme startér a startujeme tak dlouho, dokud nenaskočí motor. Během startování uděláme po každých deseti sekundách minimálně pětisekundovou přestávku. Po naskočení necháme motor běžet asi třicet sekund ve zvýšených otáčkách. Zařízení se úplně automaticky odvzdušní.


– Pokud motor nenaskočí ani po několikerém startování, protože se ve vstřikovacích vedeních vytvořily vzduchové bubliny, uvolníme u vstřikovacího ventilu č. 1 a 4 převlečné matice a zapneme startér. Startujeme tak dlouho, dokud nezačne vytékat palivo. Pak matici znovu utáhneme a spustíme motor.
Pozor: dbáme na to, aby palivo nevytékalo na hadice s chladící kapalinou. V takovém případě musíme hadice ihned vyměnit. Poškozené hadice také vyměníme.Obsah

WebZdarma.cz