Seřízení světlometů

Správné seřízení světlometů má velký význam pro bezpečnost silničního provozu. Přesné seřízení světlometů lze provést jen se speciálním vybavením, proto pouze popisujeme, kde je možné světlomety seřizovat a jaké musí být splněny podmínky pro správné seřízení světlometů.
– Pneumatiky musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
– Vozidlo musí mít plnou palivovou nádrž. Jestliže je palivová nádrž naplněna jen do poloviny, musíme do zavazadlového prostoru umístit zátěž o hmotnosti asi 30 kg.
– Do nenaloženého vozidla musíme umístit na místo řidiče zátěž o hmotnosti 75 kg (jedna osoba). Postavíme vozidlo na rovnou plochu.
– Několikrát vozidlo propérujeme, silou stlačíme dolů přední nápravu, aby se usadilo pérování přední nápravy.
– Na palubní desce přepneme spínač pro regulaci sklonu světlometů do polohy „0“.
– Světlomety smíme seřizovat jen u tlumených světel. U normálních světlometů je sklon 13 cm na 10 m (= 1,3 %).


Umístění seřizovacích šroubů:
1 – Šroub pro výškové seřízení
2 – Šroub pro stranové seřízení


Mlhové světlomety

– U mlhových světlometů je sklon 22 cm na 10 m (= 2,2 %).


A – Šroub pro výškové seřízení.Obsah

WebZdarma.cz