Žárovky – výměna

– Vypneme spínač příslušné žárovky.


Světlomety s jednoduchým reflektorem (typ 1)

Dálková, tlumená i parkovací světla jsou integrována v hlavním světlometu.


– Z pouzdra žárovky vytáhneme konektor – viz šipka.
– Sejmeme kryt světlometu.


– Odklopíme směrem ven obě pružné přídržné svorky 2.
– Nasadíme žárovku dálkového a tlumeného světla tak, aby výstupek na patici žárovky zapadl do vybrání v objímce. Potom zaklapneme a zahákneme přídržné svorky.
– Otočíme objímkou obrysového, resp. parkovacího světla 3 o 90° (1/4 otáčky) a vytáhneme světlo z reflektoru. Objímka může být umístěna i stranou vedle reflektoru.
– Nasadíme kryt reflektoru a zastrčíme konektor.


Světlomet se zdvojeným reflektorem (typ 2)– Tlakem na jazýček 1 vyhákneme kryt a sejmeme ho. Vytáhneme konektory z jednotlivých žárovek.
– Výměna žárovky tlumeného světla: vyklopíme ven pružnou přídržnou svorku 2.
– Výměna žárovky dálkového světla: vyklopíme ven přídržnou svorku na místě označeném šipkou.
– Nasadíme žárovku dálkového či tlumeného světla tak, aby výstupek na palici žárovky zapadl do odpovídajícího vybrání v objímce. Potom zaklapneme svorku a zahákneme ji. Zastrčíme konektor.
– Otočíme objímkou obrysového, resp. parkovacího světla 3 o 90° (1/4 otáčky) a vytáhneme světlo z reflektoru. Objímka může být umístěna i stranou vedle reflektoru.


– Žárovku parkovacího světla vytáhneme rovně u objímky.
– Zamáčkneme do objímky novou žárovku.
– Nasadíme objímku parkovacího světla do reflektoru a otočíme jí o 90°.
– Nasadíme kryt světlometu a zaklapneme ho.


Přední směrové světlo– Vyhákneme pružinu 1 z motorového prostoru. Přitom táhneme sklo světla směrem ven.


– Otočíme objímkou žárovky o 90° (1/4 otáčky) a vytáhneme ji z reflektoru.
– Žárovku zamáčkneme kousek do objímky, otočíme jí doleva a vyjmeme ji.
– Zamáčkneme do objímky novou žárovku, otočíme jí doprava a zaklapneme ji.
– Nasadíme do reflektoru objímku parkovacího světla a otočíme jí o 90°.


– Sklo směrového světla nasadíme postranními výstupky do vodítek 1 a upevníme ho pružinou.


Postranní směrové světlo– Odmontujeme sklo světla. Malym šroubovákem zmáčkneme pružnou svorku ve směru šipky a současně vypáčíme objímku žárovky směrem ven. Pozor: abychom nepoškrábali lak, nalepíme proužky papírové lepící pásky.
– Otočíme objímkou 1 ve sklu světla, až se uvolní lícovací kolíky 2.
– Vytáhneme objímku.
– Vytáhneme z objímky žárovku 3 a vyměníme ji.
– Objímku se žárovkou nasadíme do skla.
– Zamáčkneme objímku do karosérie, až zacvakne. Případně předtím nasadíme těsnění 5.


Mlhový světlomet

– Otočíme volantem až nadoraz, abychom měli dobrý přístup k zadní straně světlometu.


– Odšroubujeme kryt podběhu kola – viz šipky a sejmeme ho.
– Vytáhneme konektor. K tomu zamáčkneme závěs 1.
– Otočíme krytem 2 proti směru pohybu hodinových ručiček.
– Vyhákneme přídržnou pružinu, viz odstavec „Výměna žárovky světlometu“.
– Nasadíme žárovku tak, aby výstupek na palici žárovky zapadl do vybrání v objímce. Potom zaklapneme a zahákneme přídržnou svorku. Zastrčíme konektor.
– Otáčením doprava upevníme kryt a zacvakneme konektor.
– Našroubujeme kryt podběhu kola.


Zadní světlo, sedan

– Otevřeme záďové dveře.


– Vypáčíme kryt 1 z vnitřního postranního obložení. Zevnitř vyšroubujeme šrouby se šestihrannou hlavou 2. K tomu můžeme použít klíč z nářadí ve vozidle. Vyjmeme světlo z karosérie.


– Vytáhneme přívodní kabel z konektoru 1. Přitom zmáčkneme pojistný háček.
– Povolíme šrouby – viz šipky – a vyjmeme držák žárovek.
– Vadnou žárovku lehce zamáčkneme dovnitř, otočíme jí doleva a vyjmeme ji. Uspořádání žárovek shora dolů: 1 – brzdové světlo, 2 – směrové světlo, 3 – zpětný světlomet, 4 – koncové světlo, 5 – koncové mlhové světlo.
– Zamáčkneme žárovku do objímky, otočíme jí doprava a zacvakneme ji.
– Nasadíme do skla držák žárovek s gumovým těsněním a přišroubujeme ho.
– Nasadíme sklo do karosérie a lehce ho přišroubujeme. Zacvakneme konektor. Zamáčkneme kryt horního upevňovacího šroubu.


Zadní světlo, kabriolet– Světla v krytu zavazadlového prostoru: povolíme šrouby – viz šipky – a vyjmeme nosník žárovek.
– Vnější koncová světla: šroubovákem vypáčíme vnitřní kryt.


– Zmáčkneme jazýčky a vyjmeme nosník žárovek.
– Vadnou žárovku lehce zamáčkneme, otočíme jí doleva a vyjmeme ji.
– Zamáčkneme do objímky novou žárovku, otočíme jí doprava a zacvakneme ji.
– Zamáčkneme nosník žárovek do skla.
– Zamáčkneme, případně přišroubujeme kryt.


Osvětlení SPZ– Křížovým šroubovákem odšroubujeme sklo.
– Vyměníme kulisové žárovky. Případně přihneme kontakty kulisových žárovek.
– Nasadíme a přišroubujeme sklo. Přitom dbáme na správné umístění těsnění.


Osvětlení interiéru

– Provedení bez palubních hodin: vypáčíme sklo a vyměníme kulisové žárovky.


– Provedení s palubními hodinami: malým šroubovákem opatrně odpáčíme kryty – viz šipky. Oba zadní šrouby jsou u některých provedení zakryty společným velkým krytem, který vypáčíme. U provedení se střešním oknem s kličkou odšroubujeme kličku.
– Čtyřmi šrouby odšroubujeme světlo.


– Uvolníme kryt A a odklopíme ho nahoru.
– Vyměníme kulisovou žárovku B pro osvětlení interiéru. Případně přihneme kontakty pro kulisovou žárovku.
– Lehce zamáčkneme čtecí žárovku C, otočíme jí doleva a vyjmeme ji. Nasadíme nové žárovky.
– Zamáčkneme kryt. Našroubujeme světlo a zkompletujeme ho.Obsah

WebZdarma.cz