Ozubený řemen – demontáž a montáž u motoru „FIRE“


Ozubený řemen vyměníme vždy, když jej v rámci opravy motoru sejmeme nebo když je poškozený, popř. znečištěný.

Demontáž

– Vymontujeme klínový řemen.
– Vymontujeme kryt ozubeného řemene.
– Klikovým hřídelem otočíme ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby stál píst prvního válce v HÚ (horní úvrať).
Poznámka: bude-li píst prvního válce stát v HÚ, znamená to, že píst tohoto válce dosáhl nejvyššího bodu své dráhy. Tohoto bodu dosahuje píst při kompresním a při výfukovém zdvihu. HÚ při zážehovém zdvihu nazýváme také zážehová HÚ, protože těsně před ní dochází u zážehových motorů k zážehu palivové směsi.
– Otočení klikového hřídele můžeme provést několika způsoby:
1. Nadzvedneme z boku přední část vozidla. Zařadíme pátý rychlostní stupeň a zatáhneme ruční brzdu. Otočíme předním zvednutým kolem. Tím dojde zároveň k otočení klikového hřídele. K otáčení kolem budeme potřebovat pomocníka.
2. Postavíme vozidlo na rovnou plochu. Zařadíme pátý rychlostní stupeň. Vozidlo opatrně posuneme dopředu.
3. Nasadíme nástrčkový klíč na hlavní šroub řemenice klikového hřídele, zařadíme neutrál a zatáhneme ruční brzdu.
Pozor: nikdy nesmíme otáčet motorem tak, že bychom klíč nasadili na upevňovací šroub vačkového hřídele. Tím by došlo k přetížení ozubeného řemenu.Obr. 1.

– Otočíme motorem tak, aby značka na vačkovém hřídeli stála přesně proti značce HÚ na zadním krytu ozubeného řemenu. Když je ozubený řemen sejmutý, nesmíme nastavenou pozici měnit.– Odmontujeme kryt setrvačníku a setrvačník zaaretujeme vhodným nářadím. Tím zabráníme pootočení klikového hřídele při odšroubovávání řemenice. Jiná možnost je, že zařadíme 5. rychlostní stupeň a pomocník sešlápne pedál brzdy. Tím dojde k zablokování motoru a bude možné povolit upevňovací šroub.– Odšroubujeme třemi šrouby řemenici klínového řemene od klikového hřídele. Dáváme pozor, aby se nezměnila poloha klikového hřídele z nastavené pozice HÚ.
– Povolíme a sejmeme ozubený řemen.


Montáž

– Zkontrolujeme, je-li vačkový hřídel nastaven do takové pozice, aby byl píst prvního válce v HÚ. Jestliže tomu tak není, natočíme vačkový hřídel tak, aby se kryla značka na kotouči vačkového hřídele se značkou na hlavě válců, viz obr. 1. Pozor: pokud musíme pootočit vačkovým hřídelem o větší úhel, dbáme na to, aby žádný píst nestál v horní úvrati (HÚ). V takovém případě by mohlo dojít k poškození ventilů nebo pístů ve válcích. Přitom řemenicí nesmíme otočit více než o 90° (1/4 otáčky před nebo za HÚ).– Zkontrolujeme, zda se kryje značka na řemenici klikového hřídele se značkou na tělese čerpadla chladící kapaliny – viz šipky. Klikový hřídel se pak nachází v takové pozici, že je píst prvního válce v HÚ.1 – Klikový hřídel
2 – Čerpadlo chladící kapaliny
3 – Vačkový hřídel
4 – Napínací kladka

– Ozubený řemen usadíme tak, aby šipka umístěná na ozubeném řemenu ukazovala ve směru otáčení motoru. (Z pohledu z této strany se otáčí motor ve směru pohybu hodinových ručiček.) Přitom začneme nasazovat řemen u ozubeného kola klikového hřídele 1. Ozubený řemen Z nasazujeme postupně na řemenici podle očíslování na obrázku.
Pozor: při nasazování ozubeného řemenu nesmíme změnit ani pozici vačkového hřídele, ani pozici klikového hřídele. Jinak by na motoru mohly vzniknout neopravitelné škody, popř. by motor nedával plný výkon.
– Napneme ozubený řemen.
– Po napnutí ozubeného řemenu znovu zkontrolujeme správné nastavení vačkového a klikového hřídele. To znamená: bude-li značka na řemenici vačkového hřídele stát proti značce na pevné části, musí současně stát proti sobě značky na řemenici a na skříni klikového hřídele. Jinak musíme řemen sejmout a při sejmutém ozubeném řemenu provést přesné nastavení znovu.
– Jestliže jsme ho použili, vyjmeme ze setrvačníku motoru aretovací nářadí.
– Otočíme klikovým hřídelem o dvě otáčky ve směru pohybu motoru a znovu zkontrolujeme správné nastavení.
– Namontujeme zpět kryt ozubeného řemenu.
– Nasadíme řemenici klínového řemenu a šrouby utáhneme momentem 25 Nm.
– Namontujeme zpět klínový řemen a napneme ho.
– Spustíme motor a necháme ho běžet. Vydává-li při běhu motoru ozubený řemen pisklavý zvuk, je příliš napnutý.Obsah
Ozubený řemen – povolení a napnutí

WebZdarma.cz