Ozubený řemen u zážehových motorů s obsahem od 1,4 l – demontáž a montáž
Demontáž

– Vymontujeme klínový řemen.
– Odmontujeme kryt ozubeného řemenu.
– Klikovým hřídelem otočíme ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby byl píst prvního válce v HÚ.
Poznámka: horní úvrať (HÚ) je nejvyšší bod dráhy pístu. Tohoto bodu dosahuje píst při kompresním a při výfukovém zdvihu. Horní úvrať při zážehovém zdvihu nazýváme také zážehová HÚ, protože těsně před ní dochází u zážehových motorů k zážehu palivové směsi.
– Otočení klikového hřídele můžeme provést několika způsoby:
1. Nadzvedneme z boku přední část vozidla. Zařadíme 5. rychlostní stupeň a zatáhneme ruční brzdu. Otočíme zvednutým předním kolem. Tím dojde zároveň k otočení klikového hřídele. K otáčení kolem budeme potřebovat pomocníka.
2. Postavíme vozidlo na rovnou plochu. Zařadíme 5. rychlostní stupeň. Vozidlo opatrně posuneme dopředu.
3. Otočíme klikovým hřídelem za centrální šroub na řemenici klikového hřídele. Předtím zařadíme neutrál a zatáhneme ruční brzdu.
Pozor: Nikdy nesmíme otáčet motorem tak, že bychom klíč nasadili na upevňovací šroub vačkového hřídele. Tím by došlo k přetížení ozubeného řemenu.– Otočíme motorem tak, aby stála značka na vačkovém hřídeli přesně proti značce pro HÚ na zadním krytu ozubeného řemenu. Pokud je ozubený řemen sejmutý, nesmíme nastavenou pozici měnit.– Odmontujeme kryt setrvačníku a setrvačník zaaretujeme vhodným nářadím. Tím zabráníme protáčení klikového hřídele při odšroubovávání řemenice. Jiná možnost je, že zařadíme 5. rychlostní stupeň a pomocník bude působit na pedál brzdy. Tím dojde k zablokování motoru a bude možné povolit upevňovací šroub.– Pomocí nástrčkového klíče odšroubujeme (viz obr. A) řemenici klikového hřídele 1.– Povolíme a sejmeme ozubený řemen. Od tohoto okamžiku nesmíme již žádnou řemenicí pootočit. Značky na klikovém a vačkovém hřídeli zůstanou stát tak, jak je znázorněno na obr B.
Pozor: chceme-li namontovat zpět původní ozubený řemen, pak si směr jeho otáčení označíme před sejmutím šipkou. To proto, abychom ozubený řemen namontovali zpět přesně tak, jak byl nasazen před demontáží.


Montáž

– Ozubený řemen nasadíme na řemenici klikového a spojovacího hřídele. Pozor: nesmíme přehlédnout šipku, označující směr otáčení ožubeného řemenu.
– Zkontrolujeme, je-li vačkový hřídel v takové poloze, že je píst prvního válce v HÚ. V takovém případě musí příslušná značka na řemenici vačkového hřídele stát proti značce, kterou představuje špičatý nálitek na zadním krytu ozubeného řemenu. V opačném případě musíme vačkový hřídel natočit tak, aby stály uvedené značky proti sobě. Pozor: pokud musíme pootočit vačkovým hřídelem o větší úhel, dbáme na to, aby žádný píst nestál v horní úvrati (HÚ). V takovém případě by mohlo dojít k poškození ventilů nebo pístů ve válcích. Případně otočíme klikový hřídel o 90° (1/4 otáčky) před nebo za HÚ.– Současně musí stát proti sobě i značky na řemenici klikového hřídele a na pevné části – viz šipky. V opačném případě klikovým hřídelem otočíme dle potřeby.
– Nasadíme řemenici klikového hřídele pro klínový řemen a klín řemenice. Matici utáhneme momentem 135 Nm. Přitom zablokujeme motor stejně, jako při demontáži řemenice.
– Napneme ozubený řemen.
– Po napnutí ozubeného řemenu znovu zkontrolujeme správné nastavení vačkového i klikového hřídele. To znamená: bude-li značka na řemenici vačkového hřídele stát proti značce na pevné části, musí současně stát proti sobě značky na řemenici klikového hřídele a na skříni klikového hřídele. Jinak musíme při sejmutém ozubeném řemenu provést nastavení řemenice znovu.
– Ze setrvačníku motoru vyjmeme aretovací nářadí.
– Ve směru otáček motoru otočíme dvakrát dokola klikovým hřídelem a znovu zkontrolujeme správné nastavení.
– Namontujeme zpět kryt ozubeného řemenu.
– Namontujeme zpět klínový řemen a napneme ho.
– Seřídíme snímač vstřikování.Obsah
Ozubený řemen u motorů s obsahem od 1,4 l – povolení a napnutí

WebZdarma.cz