Ozubený řemen u motorů s obsahem od 1,4 l – povolení a napnutí

– Vyšroubujeme šrouby – viz šipky – a sejmeme kryt ozubeného řemenu.– Uvolníme očkovým klíčem upevňovací matici napínací kladky a zatlačíme napínací kladku zpět proti síle pružiny. Pozor: máme-li v úmyslu sejmout ozubený řemen, musíme předtím motor nastavit do takové polohy, aby byl píst prvního válce v horní úvrati (HÚ).


Napnutí

Ozubený řemen je napínán silou pružiny v napínací kladce, která doléhá na řemen.– Nasadíme nástrčkový klíč na šroub řemenice klikového hřídele – viz šipka – a otočíme řemenicí klikového hřídele o dvě otáčky. Nebo zařadíme 5. rychlostní stupeň a vozidlo posuneme dopředu. Tím dojde ke stejnoměrnému napnutí celého ozubeného řemenu.
– Matici napínacího kotouče utáhneme momentem 45 Nm.
– Píst prvního válce nastavíme do HÚ a zároveň zkontrolujeme pozici vačkového i klikového hřídele (viz část „Demontáž ozubeného řemenu“). Případně namontujeme nový ozubený řemen.
– Napnutí ozubeného řemenu zkontrolujeme tlakem palce na řemen v místě mezi řemenicí vačkového hřídele a řemenicí spojovacího hřídele. Tlakem palce se musí ozubený řemen nechat prohnout asi o 15 mm. Jinak musíme napnutí ozubeného řemenu provést znovu.
– Připevníme zpět kryt ozubeného řemenu.
– Spustíme motor a necháme ho běžet. Vydává-li při běhu motoru ozubený řemen pisklavý zvuk, znamená to, že je řemen příliš napnutý.Obsah
Ozubený řemen u zážehových motorů s obsahem od 1,4 l – demontáž a montáž

WebZdarma.cz