Ozubený řemen – povolení a napnutí u motoru „FIRE“

– Vymontujeme ozubený řemen. Po uvolnění horního i dolního šroubu – viz šipka – sejmeme krytku.– Nasadíme na napínací kotouč dvouděrový nástrčkový klíč, např. HAZET 2587.
– Očkovým klíčem povolíme upevňovací matici napínacího kotouče. Pozor: budeme-li ozubený řemen pouze dopínat, musíme dávat pozor, abychom netočili napínacím kotoučem příliš doprava, neboť tím bychom ozubený řemen povolili tak, že by se mohl na řemenicích přesunout. V takovém případě bychom museli zkontrolovat ventilový rozvod motoru, viz „Ozubený řemen – demontáž a montáž“.


Napnutí

– Napínacím kotoučem točíme doprava a napínáme ozubený řemen. Pozor: správné napnutí a pečlivá montáž mají velký vliv na životnost ozubeného řemenu.– V odborném servisu Fiat používají k napnutí znázorněné speciální nářadí č. 1860745100 s částí 1860745300. Používáme-li toto nářadí, posuneme závaží na stupnici na hodnotu 65 a nasadíme nástroj do napínacího kotouče. Přitom musí stát horní lišta vodorovně. Jestliže tomu tak není, pak ji narovnáme.
– Zařadíme 4. rychlostní stupeň a posuneme vozidlo dopředu, aby se motor o několik otáček pootočil a ozubený řemen se stejnoměrně napnul.– Nemáme-li napínací přístroj k dispozici, můžeme napnutí ozubeného řemenu zkontrolovat a seřídit prsty. Tato metoda však není tak přesná: ozubený řemen se musí mezi řemenicí vačkového hřídele a řemenicí čerpadla chladící kapaliny nechat promáčknout a stlačit tlakem palce o 0,5 až 1,0 cm. Napínací kotouč můžeme otočit i prsty. Po každé změně napnutí utáhneme napínací kotouč. Motorem pootočíme o několik otáček tlačením vozidla při zařazeném čtvrtém rychlostním stupni. Zopakujeme kontrolu.
– Matici napínacího kotouče utáhneme momentem 30 Nm.
– Připevníme zpět kryt ozubeného řemenu.
– Spustíme motor a necháme ho běžet. Vydává-li při běhu motoru ozubený řemen pisklavý zvuk, je příliš napnutý.Obsah
Popis motoru
Nejdůležitější údaje o motoru
Montáž a demontáž motoru
Ozubený řemen – demontáž a montáž

WebZdarma.cz