Ozubený řemen – demontáž a montáž, seřízení ventilového rozvodu motoru

Ventilový rozvod motoru normálně seřizujeme jen po opravách, při kterých jsme demontovali ozubený řemen. Pokud chceme ventilový rozvod jen kontrolovat, provedeme všechny pracovní postupy kromě demontáže ozubeného řemenu.


Demontáž

– Vymontujeme klínový řemen.
– Odšroubujeme vyrovnávací nádržku chladící kapaliny u pravého blatníku a s uzavřenými potrubími ji uložíme stranou.
– Vymontujeme horní a spodní kryt ozubeného řemenu. Vyšroubujeme proto šrouby, uvolníme spony.
– Z bloku motoru odšroubujeme vodící trubku měrné tyče a vytáhneme ji nahoru.
– Klikový hřídel motoru otočíme ve směru pohybu hodinových ručiček, až se píst prvního válce ocitne v poloze zážehové HÚ. HÚ je horní úvrať, to znamená, že se píst prvního válce nachází v nejvyšším bodě své dráhy. Této polohy dosahuje píst ve fázi komprese a ve fázi výfuku. Poloha HÚ ve fázi komprese se nazývá také zážehová HÚ, protože při normálním chodu motoru je dosažena krátce před vznícením paliva.
– Pozor: motorem (klikovým hřídelem) můžeme správně otáčet pouze těmito několika způsoby:
1. Vyzvedneme vpředu vozidlo. Zařadíme pátý rychlostní stupeň a zatáhneme ruční brzdu. Otáčíme zvednutým předním kolem a tím pádem i klikovým hřídelem. K otáčení kolem budeme potřebovat pomocníka.
2. Postavíme vozidlo na rovnou plochu. Zařadíme pátý rychlostní stupeň. Vozidlo posuneme.
3. Otáčíme klikovým hřídelem za centrální šroub řemenice klikového hřídele. Ještě předtím zařadíme neutrál a zatáhneme ruční brzdu.
Pozor: motorem v žádném případě nesmíme otáčet za šroub pro upevnění kola vačkového hřídele. Přetěžovali bychom tak ozubený řemen.


– Otočíme motorem tak, aby se značka na kole vačkového hřídele kryla se značkou HÚ na zadním krytu ozubeného řemenu – obrázek B.
– V této poloze se musí krýt i značka na kole klikového hřídele se značkou na zadním krytu – obrázek A.

– Rovněž značka na kole vstřikovacího čerpadla se musí krýt se značkou na zadním krytu.
– V opačném případě musíme ozubený řemen sundat a příslušné kolo vhodným způsobem posunout.


– Vymontujeme kryt setrvačníku a zajistíme setrvačník vhodným nástrojem, aby se při povolování řemenice neprotáčel klikový hřídel. Jiná možnost: zařadíme pátý rychlostní stupeň a pomocník sešlápne brzdový pedál. Tím je motor zablokován a můžeme uvolnit upevňovací šrouby.
– Z klikového hřídele odšroubujeme řemenici čtyřmi šrouby s vnitřním šestihranem. Upozornění: z klikového hřídele nemusíme uvolňovat centrální šroub kola ozubeného řemenu (levý závit, utahovací moment 190 Nm).
– Uvolníme matici upínacího kotouče a uvolníme ozubený řemen, viz obrázek v části „Montáž“.
– Sundáme ozubený řemen. Pokud chceme znovu použít starý ozubený řemen, označíme si směr jeho pohybu křídou, abychom ho namontovali do původní polohy.
Pozor: když otáčíme vačkovým hřídelem při sundaném ozubeném řemenu, nesmí stát žádný píst v HÚ. V takovém případě můžeme vážně poškodit písty a ventily. Pokud chceme vačkovým hřídelem otáčet, nastavíme nejprve všechny písty zhruba do stejné výšky. Klikový hřídel nastavíme do polohy asi 90° (1/4 otáčky) před nebo za HÚ. Řemenicí však neotáčíme najednou více než o 90°.


Montáž

Pozor: pokud jsme při opravě vymontovali ozubený řemen a s tímto řemen jsme předtím ujeli více než 30 000 km, pak ho nenamontováváme zpět, ale musíme ho vyměnit za nový. V rámci pravidelné údržby pak stačí měnit ozubený řemen každých 100 000 km.


– Na ozubeném kole klikového hřídele zkontrolujeme, zda stojí klikový hřídel v HÚ. Značka HÚ na řemenici se musí krýt se značkou na řemenu.


– Umístíme ozubený řemen, viz obrázek. Uvolníme přitom matici 1 upínacího kotouče.
– Řemenici ozubeného řemenu našroubujeme na klikový hřídel čtyřmi šrouby s vnitřním šestihranem, které utáhneme momentem 30 Nm. Řemenici nasadíme do správné polohy. Přitom se musí krýt značky HÚ.
– Pokud jsme použili nástroj na blokování klikového hřídele, sundáme ho. Našroubujeme kryt setrvačníku.


Vypnutí

– Uvolníme matici upínacího kotouče.


– V odborném servisu FIAT používají k napínání řemenu vyobrazený speciální nástroj 1860745100 se součástkou 1860745200. Pokud používáme tento nástroj, posuneme vahadlo na stupnici na hodnotu 60 mm a nástroj nasadíme na upínací kotouč. Horní lišta musí přitom stát vodorovně. V případě potřeby seřídíme řemen tak, abychom ji vyrovnali.


– Pokud nemáme upínací nástroj k dispozici, můžeme vypnutí ozubeného řemenu zkontrolovat prsty a pak ho upravit. Tato metoda není ovšem tak přesná. Ozubený řemen se musí nechat promáčknout palcem uprostřed mezi kolem vačkového hřídele a kolem vstřikovacího čerpadla asi o 0,5 až 1,0 cm. Upínací kotouč stiskneme prsty na ozubeném řemenu a matici utáhneme. Napnutí řemenu necháme při nejbližší příležitosti zkontrolovat v odborném servisu. Nesprávně napnutý řemen je při provozu hlučný a má mnohem kratší životnost.
– Protočíme klikový hřídel o dvě otáčky ve směru pohybu motoru, aby se napnutí řemenu stejnoměrně rozložilo.
– Matici upínacího kotouče utáhneme momentem 45 Nm.
– Zajistíme, aby se kryly značky na třech kolech ozubeného řemenu se značkami na řemenu, viz „Demontáž“.
– Nasadíme do otvoru vodící trubku tyče pro měření stavu oleje a jedním šroubem ji přišroubujeme na blok motoru.
– Namontujeme spodní a horní kryt ozubeného řemenu.
– Namontujeme a vypneme klínový řemen.
– Nasadíme a našroubujeme vyrovnávací nádržku chladící kapaliny.
– Pozor: co nejdříve zkontrolujeme počátek vstřiku paliva vstřikovacího čerpadla, popřípadě ho seřídíme.Obsah

WebZdarma.cz