Snímač množství paliva a palivové čerpadlo – demontáž a montáž

Snímač množství paliva je zabudován shora do palivové nádrže. U zážehových motorů je palivové čerpadlo umístěno na držáku snímače množství paliva. S klesající hladinou paliva klesá plovák snímače množství paliva. Sběrný kontakt na plováku zvyšuje s pohybem plováku elektrický odpor snímače. Poklesne tím napětí na ukazateli a ručička ukazatele množství paliva se pohne ve směru „prázdná nádrž“.
Palivové čerpadlo je řízeno řídící jednotkou motoru:
– U běžícího motoru je zapojeno palivové čerpadlo (je v chodu).
– Při poklesu otáček motoru pod hranici volnoběžných otáček se čerpadlo vypne (motor zhasne, zapalování je zapnuté).
– Když zapneme zapalování bez spuštění motoru, rozběhne se čerpadlo až asi po 16 sekundách.
Upozornění: množství paliva dodávaného palivovým čerpadlem má být při napětí 12 V asi 120 litrů na hodinu. Kontrolu necháme provést v odborném servisu.
Pozor: při manipulaci s palivovým čerpadlem a s palivem vůbec dbáme v každém případě na řádnou ventilaci pracoviště. Benzínové výpary jsou jedovaté a velmi prudce hořlavé. Nepřibližujeme se v žádném případě s otevřeným ohněm, nebezpečí požáru!

Demontáž

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: vymažeme tím elektronické paměti, například registr závad motoru nebo ochranný kód rádia, což může být na závadu. Před odpojením baterie proto doporučujeme přečíst si pokyny v části „Rádio“, popřípadě „Baterie – demontáž a montáž“. – Vymontujeme zadní sedadlo.


– Odstraníme ochranný kryt a vytáhneme vícepólový konektor. Ze snímače množství paliva vytáhneme palivová sací a vratná potrubí. Při uvolnění hadic úplně stiskneme rychlouzávěry a vytáhneme uzávěr. Pozor: u zážehových motorů je palivový systém pod tlakem! Při otevření potrubí proto zachytíme unikající palivo hadrem. Palivové hadice si před stáhnutím označíme lepící páskou, abychom je při montáži nezaměnili.


– Držák snímače množství paliva otočíme speciálním nástrojem FIAT proti směru pohybu hodinových ručiček. Pokud nemáme speciální nástroj k dispozici, uvolníme snímač množství paliva kleštěmi na potrubí nebo tyčí z tvrdého dřeva a lehkými údery kladiva. Pozor: nesmí vzniknout jiskry, protože by mohlo dojít k prudkému požáru. U motorů o výkonu 133 PS odšroubujeme šesti maticemi držák snímače množství paliva.
– Vytáhneme držák snímače množství paliva, vykloníme ho do strany a vyndáme. Pod držák podložíme hadr, abychom případně zachytili vytékající palivo.


– V případě potřeby vyměníme poškozené součástky. 1 – podložka; 2 – palivové čerpadlo; 3 – sací koš; 4 – přívodní potrubí paliva; 5 – vratné vedení; 6 – těsnící kroužek; 7 – snímač množství paliva.


Montáž

– Na zásobní nádržce a držáku snímače množství paliva v nádrži očistíme těsnící plochy od koroze a nečistot. Pozor: do nádrže nesmí spadnout žádné nečistoty.
– Nasadíme nosič snímače množství paliva s novým těsněním a utáhneme ho ve směru otáčení hodinových ručiček. U motorů o výkonu 133 PS našroubujeme držák snímače. Připojíme vícepólový konektor.
– Připojíme palivové sací a vratné potrubí, nesmíme zaměnit přípojky. Zajistíme, aby byly rychlouzávěry dobře nasunuty na potrubí.
– Na podlahu nasadíme ochranný kryt a namontujeme zadní sedadlo.
– Kabel ukostření (–) připojíme k baterii. Nastavíme hodiny a zadáme ochranný kód rádia.
– Zkontrolujeme motor a ukazatel stavu paliva na přístrojové desce.Obsah

WebZdarma.cz