Palivová soustava

K palivové soustavě patří palivová nádrž, palivové čerpadlo (u zážehových motorů v palivové nádrži), palivová potrubí a vstřikovací zařízení s palivovým a vzduchovým filtrem. O vstřikovacích zařízeních pro zážehové a vznětové motory viz na jiném místě. Palivová nádrž je umístěna za zadním sedadlem před zadní nápravou. Aktuální stav paliva je řidiči ukazován na palubní desce. Nádrž je odvětrávána odvzdušňovací soustavou. Škodlivé benzínové výpary jsou zachycovány do nádržky s aktivním uhlím a znovu přiváděny ke spálení do motoru.


Všechny modely obsahují bezpečnostní spínač, který v případě havárie (nárazu při rychlosti od zhruba 25 km/h) vypne palivové čerpadlo, u vznětového motoru vypne vypínač na vstřikovacím čerpadle. Tím je přerušen přívod paliva a je tak stíženo rozšíření případného požáru. Spínač je instalován vlevo vedle sedadla řidiče pod krytem. Spínač můžeme znovu nouzově zapnout tím, že stiskneme tlačítko opatřené pryžovou krytkou. Pozor: před stisknutím tlačítka po případné havárii se musíme přesvědčit, zda je po nárazu cítit palivo. Je-li tomu tak, musíme před stiskem spínače nejprve odstranit místo úniku paliva, abychom předešli vzniku požáru.


Obsah

WebZdarma.cz