Péče o vozidloMytí vozidla

Kvůli ochraně životního prostředí je zakázáno umývat vozidla na volných prostranstvích. U mnohých čerpacích stanic máme možnost umýt vozidlo ručně nebo v myčce. U čerpací stanice máme jistotu, že se znečištěná voda po mytí nevsákne do země.
– Znečištěné vozidlo pokud možno vždy hned umyjeme.
– Před vlastním mytím navlhčíme a odstraníme nalepený hmyz.
– Používáme velké množství vody.
– K mytí používáme mycí houbu nebo velmi měkký kartáč s přípojkou k hadici.
– Lak nesmíme ostřikovat prudkým proudem vody. Pouze necháme odmočit nečistoty.
– Odmáčené nečistoty smýváme velkým množstvím vody shora dolů.
– Mycí houbu často namáčíme.
– Karosérii vysušíme čistou kůží.
– Používáme pouze značkové odmašťovací mycí prostředky (např. Autošampon, Servošampon RAPID z Velvany, a. s., Velvary), jinak raději žádné. Zbytky mycích prostředků vždy důkladně omyjeme čistou vodou.
– Pro ochranu laku můžeme přidat do vody vhodný konzervační prostředek (např. k mytí a konzervaci LAK CLEAN SPECIÁL z Velvany, a. s., Velvary).
– Při pravidelném používání mycích prostředků musíme provádět častou konzervaci.
– Vozidlo nikdy neumýváme ani nenecháváme sušit na slunci. Na laku by se vytvořily skvrny.
– Nejchoulostivější místa při zimním solení jsou ohyby, spáry a příruby u dveří a kapot. Tato místa musíme po každém mytí (i v mycích linkách) důkladně dodatečně vymýt houbou, vystříkat a následně vysušit kůží.
Pozor: po umytí vozidla dojde ke zmenšení účinku brzd, protože jsou mokrá brzdová obložení. Proto musíme při jízdě obložení vysušit přibržďováním.


Péče o lakKonzervace

Umytý a suchý lak pokud možno co nejčastěji ošetříme vhodným konzervačním prostředkem, který chrání povrch uzavřením pórů a odpuzováním vody před nepříznivými povětrnostními vlivy (k leštění a konzervaci nových karosérií AUTOBALSAM, starších karosérií CLEANERPOLISH z Velvany, a. s., Velvary).
Pokud je karosérie potřísněna palivem, olejem, vazelínou nebo brzdovou kapalinou, musíme tyto nečistoty ihned odstranit, jinak by došlo k narušení laku a následné korozi.
Konzervaci musíme provést znovu tehdy, když už voda na laku neperlí, pouze plošně stéká. Pravidelná konzervace udržuje dlouhodobý původní lesk laku. Další možností je konzervování laku voskovým konzervačním prostředkem. Ten se přidává odměrkou do vody, předtím se ovšem musí vůz umýt čistou vodou od hrubé nečistoty. Doporučujeme vyleštit potom karosérii kůží. Konzervace voskem je dostatečná pouze tehdy, pokud ji provádíme při každém mytí vozidla a časový odstup mezi dvěmi mytími není větší než dva až tři týdny.
Po umytí vozidla pěnovými mycími prostředky velmi doporučujeme provést konzervaci. Přitom vždy postupujeme podle návodu. Konzervaci neprovádíme na přímém slunci.


Leštění

Leštění laku provádíme pouze tehdy, jestliže je běžná péče proti účinkům silničního prachu, průmyslovým spadům, slunci, dešti apod. neúčinná a nelze docílit většího lesku ani použitím konzervačních prostředků. Leštění provádíme vhodnými přípravky, například přípravek COLOR vhodný na staré poškozené laky z Velvany, a. s., Velvary. Pokud nevypadá první pokus hned přesvědčivě, neprovádíme hned vzápětí silné druhé leštění a nepoužíváme účinné chemické leštící prostředky. Před každým leštěním vozidlo umyjeme a pečlivě usušíme. Dále postupujeme podle příslušného návodu k danému leštícímu prostředku.
Lešticí prostředek nanášíme jen na malé plochy, aby nedošlo k jeho předčasnému vyschnutí. U většiny leštících prostředků musíme provést následnou konzervaci. Nikdy neleštíme vozidlo na přímém slunci. Matně nalakované části nikdy neošetřujeme leštidlem nebo konzervačními prostředky. Části karosérie, které jsou z lehkých kovů, nevyžadují zvláštní péči.


Asfaltové skvrny

Asfaltové skvrny v krátkém čase poškodí lak a lze je potom jen obtížně odstranit. Čerstvé asfaltové skvrny odstraňujeme měkkým hadříkem, namočeným v technickém benzínu. V nouzi můžeme použít i normální benzín, petrolej nebo terpentýn. Velice dobře se tyto skvrny odstraňují konzervačním prostředkem na karosérie. Při použití tohoto prostředku již nemusíme provádět následovné ošteření postižených míst.


Znečištění hmyzem

Zbytky hmyzu obsahují látky, které negativně působí na lak. Pokud nejsou včas odstraněny, mohou způsobit jeho trvalé poškození. Pevně přilepený hmyz se již nedá odstranit pouze houbou a vodou. Musíme použít účinný mýdlový nebo jiný čistící prostředek s vlažnou vodou. Existují též speciální čistící prostředky na skvrny od hmyzu, např. ODSTRAŇOVAČ HMYZU z Velvany, a. s., Velvary.


Cementové, vápenné a jiné stavební postřiky

Skvrny od stavebních materiálů umyjeme vlažnou vodou s mycím prostředkem. Stíráme velice lehce, aby nedošlo k mechanickému poškození laku. Po umytí místo pečlivě opláchneme čistou vodou.


Péče o plastikové díly

Pokud nestačí pouhé umytí, ošetříme tyto díly speciálním čistícím prostředkem na umělé hmoty, např. ČISTIČ PLASTŮ z Velvany, a. s., Velvary.


Čištění skel

Skla oken leštíme vždy čistým, jemným hadříkem. Při velkém znečištění si pomůžeme lihem nebo čpavkem a vlažnou vodou. Lze též použít speciálního přípravku, například RONAL, CLARIN z Velvany, a. s., Velvary. Při čištění předního skla vždy odklopíme raménka stěračů. Při čištění předního skla nezapomínáme též vyčistit raménka stěračů a stírací gumy. Pozor: na čištění skla nepoužíváme nikdy kartáčky, houbu, kůži nebo hadříky, které jsme používali na ošetřování karosérie pomocí prostředků obsahujících silikon. Při stříkání laku silikonovými prostředky vždy zakryjeme okna papírem.


Ochrana pryžových částí

Veškerá pryžová těsnění občas ošetříme mastkem nebo glycerínem, aby si zachovala potřebnou vláčnost a dobře klouzala na těsnících plochách. Skřípavé a vrzavé zvuky u pryžových částí odstraníme ošetřením dosedacích a kluzných ploch mastkem, glycerínem nebo mazlavým mýdlem.


Ráfky kol z lehkých slitin

Čistíme čistícím prostředkem na ráfky, například ČISTIČ DISKŮ KOL z Velvany, a. s., Velvary, a to zejména v zimním období. Nepoužíváme agresivní a silně alkalické prostředky a čistící prostředky s obsahem kyselin. Nepoužíváme k mytí páru o teplotě vyšší, než 60 °C.


Bezpečnostní pásy

Čistíme vždy v namontovaném stavu a pouze mýdlovou vodou. Pásy nesmíme čistit chemickými prostředky, aby se nenarušila jejich vlákna. Automatické pásy navíjíme zpět teprve až uschnou. Pásy nečistíme při teplotách vyšších než 80 °C a na přímém slunci.


Ochrana spodku vozidla a konzervace dutin

Celý spodek karosérie včetně podběhů zadních kol je opatřen ochranným nátěrem. Zvláště exponované plochy v podbězích předních kol, vystavené působení odlétávajících kamenů, jsou chráněny plastikovým krytem. Kromě toho jsou některé choulostivé části karosérie vyrobeny z pozinkovaného plechu. Před začátkem zimy a po umytí spodku vozidla zkontrolujeme stav ochranných vrstev a případně spodek karosérie nakonzervujeme.
V podbězích kol se může usazovat prach, bahno a písek. V zimě mohou tyto nánosy obsahovat sůl, a proto je velmi důležité, abychom je vždy odstranili, například přípravkem k odstraňování mastných nečistot ARVA nebo ARVA EKO z Velvany, a. s., Velvary.


Konzervace motorového prostoru

Abychom zabránili korozi přední části vozidla, např. bočních stěn, podélných nosníků, krycích plechů, agregátů, musíme vystříkat motorový prostor, díly brzdové soustavy v motorovém prostoru a díly přední nápravy a řízení účinným konzervačním prostředkem. Předtím samozřejmě motorový prostor vymyjeme. Pozor: před mytím motoru studeným mycím prostředkem a párou musíme zakrýt alternátor, pojistkovou skříňku a nádržku na brzdovou kapalinu plastikovými sáčky.


Péče o polstrováníTextilní potahy

Potahy vysajeme vysavačem nebo vykartáčujeme ne příliš měkkým kartáčem. Mastné a olejové skvrny odstraníme odmašťovačem. Odmašťovač však nikdy nenanášíme přímo na skvrnu, neboť ta by se šířila do okolí. Čištění provádíme tak, že stíráme špinavé místo krouživými pohyby z vnější strany dovnitř.
Ostatní nečistoty lze většinou odstranit vlažnou mýdlovou vodou. Po každém čištění musíme pečlivě vysušit měkkým hadříkem především zvrásněné plochy.


Koženkové potahy

Koženkové potahy jsou velice odolné proti zašpinění. Nepotřebujeme zvláštní čistící prostředky. Při normálním zašpinění postačují tyto čistící prostředky: mýdlový roztok, který připravíme z vody a libovolného jemného mycího prostředku, a čistící roztok, který připravíme z vody a libovolného čistícího prostředku na kůži. Měkký kartáč napomáhá odstranění špíny v záhybech. Silnější zašpinění pokud možno co nejrychleji odstraníme. Je velice důležité, aby čistící prostředky, především benzín, líh a ředidla, nebyly na zašpiněná místa nalévány, ale pouze nanášeny navlhčeným hadříkem. Tím zabráníme dalšímu pronikání nečistoty do švů a polstrování. Rovněž nenecháváme čistící prostředek déle působit, neboť by mohlo dojít k narušení postiženého místa.Obsah

WebZdarma.cz