Tabulka poruch motoru

Nenaskočí-li motor, nesmíme zmatkovat a musíme příčinu hledat systematicky. K tomu, aby motor naskočil, musí být splněny především dva základní předpoklady: do válců přichází pohonná směs a zapalovací svíčky (u zážehových motorů) dávají požadovanou jiskru. Jako první věc vždy zjišťujeme, zda je v nádrži palivo a zda je vůbec pohonná směs do válců dodávána. Jak budeme v tomto případě postupovat, je uvedeno v částech „Palivová soustava“ a „Vstřikovací zařízení“. Abychom zjistili, zda svíčky dodávají jiskru, vyšroubujeme svíčky, nasadíme na ně jednotlivě zapalovací kabel a přidržíme je proti kovové části motoru. Svíčku ani kabel nesmíme držet pouze rukou (nebezpečí úrazu a elektrického šoku). Použijeme dobře izolované kleště. Pomocník spustí motor. Pozor: abychom zabránili škodám na katalyzátoru, nesmí při protáčení motoru dojít ke vstříknutí benzínu. Z toho důvodu vyjmeme pojistku palivového čerpadla. Nepřeskočí-li na kontaktech svíčky jiskra, hledáme závadu podle návodu v části „Zapalování“. Pozor: musíme dbát i na bezpečnostní předpisy pro práci s elektronickým zapalováním.
U vznětového motoru zkontrolujeme předžhavení a palivový systém.

Porucha: Motor se špatně spouští, nebo jej nelze vůbec spustit.
PříčinaOdstranění poruchy
Špatný postup při spouštění motoruzážehový motorMotor je studený: sešlápnout zcela pedál spojky a spustit motor. Pedál plynu nechat v klidu. Nezapínat spouštěč déle než pět sekund.
Nenaskočí-li motor ani po třech pokusech, vyčkat asi deset sekund, a pak postupovat jako při spouštění horkého motoru.
Motor je horký: zcela sešlápnout pedál plynu a přidržet ho, „nepumpovat“, spouštět motor. Po naskočení motoru a při zvyšování otáček pomalu uvolnit pedál plynu.
vznětový motorMotor je studený: zapnout zapalování a jakmile zhasne kontrolka žhavení, zcela sešlápnout pedál spojky a spustit motor. Při mrazivém počasí sešlápnout ještě úplně i pedál plynu. Je-li instalováno na přístrojové desce táhlo pro studený start, pak táhlo zcela vytáhnout. Po zahřátí motoru (teplota chladící kapaliny +50 °C) zasunout táhlo zpět.
Motor je teplý: předžhavení není nutné. Ihned spustit motor. Nenaskočí-li motor do 20 sekund, chvíli vyčkat a spouštění zopakovat.
Závada v zapalování, zapalování je znečištěné nebo špatně seřízenéPodle tabulky poruch zkontrolovat zapalování
Závada v dodávce paliva, znečištěné palivové vedeníPodle tabulky poruch zkontrolovat palivovou soustavu
Spouštěč se otáčí pomaluDobít baterii. Zkontrolovat spouštěč
Špatně seřízená vůle ventilůSeřídit vůli ventilů
Nedostatečná kompreseSeřídit vůli ventilů, nechat provést výbrus motoru
Poškozené těsnění hlavy válcůVyměnit těsnění hlavy válců za nové
Vznětový motorZávada v soustavě žhaveníPodle tabulky poruch zkontrolovat soustavu žhavení
Chybně seřízená dodávka palivaZkontrolovat dodávku paliva
Vadné vstřikovací tryskyZkontrolovat vstřikovací trysky
Vadné vstřikovací čerpadloVyměnit vstřikovací čerpadlo
Obsah

WebZdarma.cz