Tabulka poruch oběhu oleje

PoruchaPříčinaOdstranění
Po zapnutí zapalování se nerozsvítila kontrolkaVadný spínač tlaku olejeZapnout zapalování, odpojit kabel spínače tlaku oleje a kabel přiložit ke kostře. Rozsvítí-li se kontrolka, vyměnit spínač.
Přerušen přívod proudu ke spínači. Zkorodované kontaktyZkontrolovat elektrické vedení a přípoje
Vadná žárovka kontrolkyVyměnit žárovku
Po spuštění motoru kontrolka nezhasínáOlej je příliš horkýZhasne-li při mírném zvýšení otáček, nejedná se o poruchu
Kontrolka nezhasíná při přidání plynu, případně svítí za jízdyNedostatečný tlak olejeZkontrolovat stav oleje, případně olej doplnit. Podle návodu zkontrolovat tlak oleje
Elektrický přívod ke spínači je zkratován (dotyk s kostrou)Odpojit kabel od spínače, odizolovat a odložit (ne na kostru), zapnout zapalování. Jestliže se rozsvítí kontrolka, zkontrolovat elektrické vedení
Vadný spínač tlaku olejeVyměnit spínač
Při všech otáčkách je nedostatečný tlak olejeMálo oleje v motoruDoplnit motorový olej
Zanesené síto v sacím koši, prasklé sací potrubíVymontovat olejovou vanu, vyčistit síto, případně vyměnit sací potrubí
Opotřebené olejové čerpadloVymontovat olejové čerpadlo a zkontrolovat jeho činnost, případně jej vyměnit
Vadné ložiskoDemontovat motor
Nedostatečný tlak oleje při nízkých otáčkáchPo znečištění zůstal otevřený regulační ventil tlaku olejeVymontovat ventil a zkontrolovat jeho činnost
Příliš vysoký tlak oleje při otáčkách nad 2000 min-1Po znečištění zůstal uzavřen regulační ventil stavu olejeVymontovat ventil a zkontrolovat jeho činnostObsah

WebZdarma.cz