Odvzdušnění posilovače řízení

Vzduch v hydraulickém systému způsobuje neúčinnost posilovače řízení. Vzduch může do systému proniknout tehdy, jestliže při opravě zařízení otevřeme nebo pokud hladina kapaliny v zásobní nádržce poklesne vlivem netěsností natolik, že čerpadlo nasává vzduch.
Na doplnění použijeme novou hydraulickou kapalinu (olej ATF) specifikace FIAT TUTELA GI/A nebo převodový olej „Dexron II“.
Pozor: hydraulickou kapalinou nesmíme před naléváním pohybovat, aby se nevytvořily bubliny.


Odvzdušnění– Zásobní nádržku naplníme novou čistou hydraulickou kapalinou bez bublin až po značku „MAX“ (značka 2, případně 1). Pozor: olej musíme nalévat pomalu, abychom zabránili vzniku bublin.
– Spustíme motor a necháme ho běžet ve volnoběžných otáčkách. Volantem přitom pomalu třikrát až čtyřikrát otočíme od jednoho dorazu ke druhému.
– Pomocník pozoruje stav kapaliny v zásobní nádržce. Stav kapaliny nesmí poklesnout pod značku „MIN“ – 3. V případě potřeby hydraulickou kapalinu doplníme.
– Postup opakujeme tak dlouho, až ze zásobní nádržky nestoupají žádné bubliny.
– Zkontrolujeme těsnost posilovače řízení. Zkontrolujeme, zda přes přípojky vedení, manžety hřebenového řízení a těleso ventilu někde neuniká olej.
– Vypneme motor a znovu zkontrolujeme stav oleje. V případě potřeby hydraulický olej znovu doplníme.Obsah

WebZdarma.cz