Příčné rameno – demontáž a montážDemontáž

– Polohu předního kola si označíme až k náboji kola barvou, abychom mohli vyvážené kolo namontovat zpět do původní polohy. Uvolníme šrouby kol. Vozidlo musí přitom stát na zemi. Vyzvedneme předek vozidla a sundáme přední kolo.
– Vyšroubujeme stabilizátor.


– Odšroubujeme svěrný šroub 1 a vytlačíme z rejdového čepu čep nápravy 2. Případně si pomůžeme montážní pákou, kterou nasadíme mezi příčné rameno a rám vozidla. Vytlačíme příčné rameno. Pozor: manžetu kulového čepu ovineme hadrem, abychom ji při další montáži nepoškodili.


– Ze zadní části nápravnice 2 odšroubujeme příčné rameno 1. Pozor: příčné rameno přitom podepřeme hydraulickým zvedákem, abychom při uvolnění nepoškodili závit šroubů.
– Odšroubujeme a vyndáme přední upevňovací šroub 4 příčného ramena.
– Příčné rameno vyndáme ve směru rejdového čepu šikmo dolů.


Montáž

– Příčné rameno vyrovnáme na nápravnici, podepřeme ho hydraulickým zvedákem a utáhneme rukou. Pozor: šrouby utahujeme pouze tehdy, když vozidlo stojí na kolech.


– Příčné rameno namáčkneme na rejdový čep až na doraz. Čep C nasadíme zpředu. Čep zapadne do drážky na čepu příčného ramena. Pozor: hlava šroubu ukazuje dopředu ve směru jízdy. Matici čepu utáhneme momentem 30 Nm. Čep se přitom nesmí protáčet. A – pryžová manžeta, B – rejdový čep, D – čep kloubu.
– Našroubujeme stabilizátor.
– Přední kolo nasadíme tak, aby se kryly značky namalované při demontáži. Předtím tukem na válečková ložiska lehce namažeme centrální uložení ráfku na náboj kola. Našroubujeme kolo. Vozidlo spustíme na kola a šrouby kol utáhneme křížem přes střed momentem 90 Nm.
– Na nápravnici utáhneme šrouby pro upevnění příčného ramene. Vozidlo přitom musí stát na kolech, buď na zemi, nad montážní jámou nebo na vhodné zvedací plošině. Přes střed kola změříme výšku výřezu kola na blatníku. Požadovaná hodnota: 609 mm. Pokud nedosáhneme této hodnoty, vozidlo při předepsaném tlaku příslušným způsobem zatížíme.


– Šrouby příčného ramena na nápravnici znovu úplně povolíme a pak je opět utáhneme v následujícím pořadí: šroub 1: momentovým klíčem momentem 115 Nm. Šroub 2: momentovým klíčem momentem 70 Nm. Matice 3: momentovým klíčem momentem 95 Nm. Šroub přitom přidržujeme klíčem.Obsah

WebZdarma.cz