Předžhavení vznětových motorů

U studených motorů není stlačením vzduchu dosaženo teploty samovznícení. Motor proto musíme předžhavit. Pro tento účel je v každém spalovacím prostoru našroubována jedna žhavící svíčka. Žhavící svíčka se skládá z tělesa svíčky se zalisovaným žhavícím kolíkem. Pokud je svíčka pod napětím, rozžhaví se žhavící vinutí ve žhavícím kolíku během několika sekund na teplotu více než 850 °C. Předžhavení obvykle netrvá déle než deset sekund. Jakmile kontrolka žhavení na přístrojové desce zhasne, můžeme začít startovat motor.
Doba předžhavení a automatické dožhavení po startu (po dobu asi dvaceti sekund) je řízeno elektronickou řídící jednotkou, která je umístěna v motorovém prostoru vpravo vedle baterie. Řídící jednotka žhavení obdrží informaci o teplotě motoru od snímače teploty chladící kapaliny. Zapojení je uvedeno v elektrickém schématu.Obsah

WebZdarma.cz