Rádio – demontáž a montážRádia, montovaná ve výrobním závodě, jsou vybavena držákem, který umožňuje rychlou montáž a demontáž rádia. To je však možné jen s použitím speciálního nástroje A, který dostaneme s rádiem při koupi nebo ho můžeme zakoupit samostatně v odborné prodejně. Rádio, montované pomocí tohoto nástroje, poznáme obvykle podle čtyř otvorů v čelním panelu rádia.


Demontáž

– Od baterie odpojíme ukostřovací (–) kabel. Pozor: po odpojení dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí, např. registru závad motoru nebo kódu rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Do otvorů vlevo a vpravo v čelním panelu zasuneme oba vytahováky a zacvakneme je.


– Vytahovák 4 lehce odtlačíme směrem ven 6 a tím stlačíme dovnitř 7 závěsy 5. V této poloze rádio rovnoměrně opatrně vytáhneme. Při vytahování nesmíme rádio vzpříčit.
– Lepící páskou si označíme konektory pro reproduktory (levý a pravý) a vytáhneme je. Vytáhneme konektor od antény. Vytáhneme konektor pro spojení s kladným (+) pólem baterie a pro spojení s kostrou.


– Odstraníme vytahováky. K tomu stlačíme malým šroubovákem přídržné spony.


Montáž

– Do zadní strany rádia zastrčíme elektrické přívody a kabel od antény.
– Zatlačíme rádio tak daleko do palubní desky, až se zacvaknou přídržné pružiny.
– K baterii připojíme ukostřovací (–) kabel.
– Zapneme rádio a přezkoušíme jeho funkci. Jestliže má rádio bezpečnostní kódování, zadáme znovu kód. Po obnovení přívodu proudu funguje rádio obvykle jen tehdy, když je zadaný bezpečnostní kód, viz návod k obsluze rádia.


Pokyny pro dodatečnou montáž rádia

Do vozidel se sériově montují kabely pro připojení rádia, do palubní desky kabely pro dva reproduktory a kabel, vedoucí ke stojanu střešní antény.
Pozor: jestliže nepoužijeme sériově montovaný připojovací kabel, dbáme na to, aby nikde neležely volně položené neizolované kabely. Jinak by mohlo dojít ke zkratu, ke spálení kabelů a k požáru vozidla.
K montáži rádia odmontujeme obložení pod ovládáním topení. Za obložením jsou připojovací kabely. Přední reproduktory nasadíme po odstranění krycích mřížek. Anténu našroubujeme po odstranění krytu nosníku antény nad předním sklem. Vhodné reproduktory a antény vyrábí firma FIAT. Přesně pasují do připravených mřížek a otvorů.
Jestliže montujeme reproduktory dozadu, položíme podél dveří pro obložení podlahy kabel a namontujeme reproduktory vlevo a vpravo do zadního obložení. V prodejně můžeme zakoupit upravené obložení i s reproduktory.
Používáme jen typově vyzkoušené odrušovací sady (s povolením pro provoz vozidel). Jinak by byl rušen příjem ve vozidle. V obchodě můžeme zakoupit odrušovací sady i s návodem, uzpůsobené speciálně pro vozidla firmy FIAT.
U vozidel s přípravky pro montáž rádia (rozšířená výbava) jsou reproduktory, anténa a odrušení rádia namontovány přímo ve vozidle. Stačí proto zamontovat rádio.
Obvykle je nutné po namontování přizpůsobit rádio k anténě. Obvykle se přizpůsobení provádí ladícím šroubem (hledáme ho zpravidla vpředu vlevo v pouzdru rádia). Použijeme slabý vysílač středních vln, naladěný na frekvenci asi 1 400 kHz. Není-li k dispozici takový vysílač, můžeme provést vyladění i s využitím šumu. Malým šroubovákem otáčíme ladícím šroubem, až naladíme nejlepší příjem nebo dosáhneme největší intenzity šumu. Pozor: ladícím šroubem smíme obvykle otáčet maximálně o 1/2 otáčky.Obsah

WebZdarma.cz