Zámek zapalování – demontáž a montáž

Zámek zapalování nesmíme rozebírat. Při závadě ho kompletně vyměníme.


Demontáž

– Od baterie odpojíme ukostřovací (–) kabel. Pozor: po odpojení dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí, např. registru závad motoru nebo kódu rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Zastrčíme klíč do zámku zapalování a otočíme jím do polohy MAR.


– Zářezem v tělese zámku zatlačíme zespodu šroubovákem přídržný zoubek 1. Současně vytáhneme zámek za klíč ven z pouzdra.
– Odstraníme přídržný kroužek 2 a vytáhneme vložku zámku se zastrčeným klíčem ven z vnějšího pouzdra.


Montáž

– Vyměníme vložku a obráceným postupem namontujeme zámek zapalování zpět.
– K baterii připojíme ukostřovací (–) kabel. Případně nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.
– Přezkoušíme funkci zámku volantu a zámku zapalování.Obsah

WebZdarma.cz