Řazení

Při řazení některého rychlostního stupně rozlišujeme mezi pohybem do strany při volnoběhu (volící pohyb) a vlastním řadícím pohybem. Oba pohyby se přenášejí do převodovky příslušnou řadící tyčí a lanovým táhlem. PUNTO 55, 60, 75 a 90: abychom překonali uzávěru zpětného rychlostního stupně, musíme řadící páku zatlačit dolů. Tento pohyb je přenesen do převodovky jiným táhlem, které uvolňuje uzávěru.
Seřizování řazení není možné. Při náznaku vůle musíme vyměnit příslušné díly za nové.Řazení, PUNTO 55, 60, 75 a 90
1 – Posuvná řadící páka
2 – Táhlo uzávěry zpětného rychlostního stupně
3 – Řadící tyč
4 – Táhlo řazení
5 – Vratné táhlo
6 – Hřídel řazení
7 – Uzávěra rychlostního stupněŘazení, PUNTO GT, TD
1 – Řadící páka
2 – Táhlo řazení
3 – Řadící tyč
4 – Vratné táhlo
5 – Volící hřídel
6 – Hřídel řazeníObsah

WebZdarma.cz