Vstřikovací ventily a regulátor tlaku paliva – demontáž a montáž u modelů PUNTO 75 a PUNTO GTDemontáž u modelu PUNTO 75

– Od baterie odpojíme ukostřovací kabel (–). Pozor: vymažeme tím obsah elektronické paměti, jako například registr závad motoru nebo ochranný kód rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Vymontujeme vzduchový filtr.
– Ze sacího potrubí odšroubujeme dvěma šrouby jednotku škrtící klapky.


– Odšroubujeme palivové vedení 5, vytáhneme zpětné vedení 6. Předtím uvolníme hadicovou sponu. Pozor: palivový systém je pod velkým tlakem! Při otevírání vedení proto zachytíme unikající palivo do silného hadru.
– Vytáhneme vícepólový konektor vstřikovacích ventilů.
– Z regulátoru tlaku paliva vytáhneme podtlakovou hadici.
– Z rozdělovacího potrubí paliva vyšroubujeme upevňovací šrouby 7 a rozdělovací potrubí vyndáme kompletně se vstřikovacími ventily. Pozor: opatrně vyndáváme především rozdělovací potrubí paliva, abychom nepoškodili vstřikovací ventily.


– Rozdělovací potrubí opatrně utáhneme mezi ochrannými čelistmi svěráku a odšroubujeme držák 9 vstřikovacích ventilů 3. Vstřikovací ventily vytáhneme.
– Rovněž vymontujeme regulátor tlaku 2. Vyndáme proto držák 8 a regulátor tlaku vypáčíme šroubovákem z rozdělovacího potrubí 1. (4 – podtlaková přípojka.)

Montáž u modelu PUNTO 75

Pozor: po každé demontáži musíme vyměnit pryžové kroužky (O-kroužky) všech vstřikovacích ventilů a regulátor tlaku. O-kroužky před nasazením tence potřeme vazelínou.
– Vstřikovací ventily nasadíme s držákem do rozdělovacího potrubí paliva. Pozor: vstřikovací ventily nasuneme do rozdělovacího potrubí paliva jen tak, jak je to nezbytné pro uchycení. V opačném případě se O-kroužek poškodí a musíme ho vyměnit.
– Vstřikovací ventily otočíme tak, aby konektor ukazoval nahoru a našroubujeme držák 9.
– Regulátor tlaku připevníme i s novým držákem 8. Na regulátor tlaku proto nasadíme vhodnou trubku a drzák současně na třech bodech stlačíme dolů.
– Rozdělovací potrubí paliva nasadíme do hlavy válců se vstřikovacími ventily a utáhneme je dvěma upevňovacími šrouby.
– Na regulátor tlaku připojíme vícepólový konektor vstřikovacích trysek a podtlakové vedení.
– Přívod paliva přišroubujeme momentem 25 Nm. Připojovací hrdlo přidržujeme za šestihran druhým klíčem. – Nasuneme vratné vedení paliva a zajistíme ho hadicovou sponou.
– Těleso škrtící klapky přišroubujeme dvěma šrouby momentem 7 Nm.
– Namontujeme vzduchový filtr.
– K baterii připojíme ukostřovací kabel (–). Nařídíme palubní hodiny a zadáme ochranný kód rádia.
– Spustíme motor a znovu ho vypneme. Zkontrolujeme těsnost systému.


Demontáž u modelu PUNTO GT

– Od baterie odpojíme ukostřovací kabel (–). Pozor: vymažeme tím obsah elektronické paměti, jako například registr závad motoru nebo ochranný kód rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části Baterie – demontáž a montáž.
– Ze sacího kolena vytáhneme sací vzduchovou hadici. Uvolníme proto hadicovou sponu.


– Odšroubujeme palivové vedení 5, vytáhneme vratné vedení 6. Nejprve uvolníme hadicovou sponu. Pozor: palivový systém je pod velkým tlakem! Při otevírání vedení zachytíme unikající palivo silným hadrem.
– Vytáhneme vícepólový konektor vstřikovacích ventilů.
– Z regulátoru tlaku paliva 2 vytáhneme na hrdle 4 podtlakovou hadici.
– Z rozdělovacího potrubí paliva 1 vyšroubujeme upevňovací šrouby 7 a rozdělovací potrubí vyndáme kompletně se vstřikovacími ventily. Pozor: opatrně vyndáváme především rozdělovací potrubí paliva, abychom nepoškodili vstřikovací ventily.
– Rozdělovací potrubí opatrně utáhneme mezi ochrannými čelistmi svěráku a vytáhneme upevňovací spony 9 vstřikovacích ventilů 3. Vstřikovací ventily vytáhneme.
– Rovněž vymontujeme regulátor tlaku 2. Vyndáme proto upevňovací sponu 8.

Montáž u modelu PUNTO GT

Pozor: po každé demontáži musíme vyměnit pryžové kroužky (O-kroužky) všech vstřikovacích ventilů a regulátor tlaku. O-kroužky před nasazením tence potřeme vazelínou.
– Vstřikovací ventily nasadíme do rozdělovacího potrubí paliva a upevníme je upevňovacími sponami.
– Regulátor tlaku připevníme sponou.
– Rozdělovací potrubí paliva nasadíme do hlavy válců a utáhneme je dvěma upevňovacími šrouby.
– Nasuneme vícepólový konektor vstřikovacích trysek a podtlakové vedení regulátoru tlaku.
– Našroubujeme přívod paliva. Připojovací hrdlo přitom přidrzujeme za šestihran druhým klíčem.
– Nasuneme vratné vedení paliva a zajistíme ho hadicovou sponou.
– Nasuneme sací vzduchovou hadici a zajistíme ji hadicovou sponou.
– K baterii připojíme kabel ukostření (–). Nařídíme palubní hodiny a zadáme ochranný kód rádia.
– Spustíme motor a znovu ho vypneme. Zkontrolujeme těsnost systému.Obsah

WebZdarma.cz