Regulátor volnoběžných otáček – demontáž a montáž u modelu PUNTO GT

Ve volnoběžných otáčkách je počet otáček motoru regulován na požadovanou hodnotu řídící jednotkou pomocí regulátoru volnoběžných otáček. V regulátoru volnoběžných otáček je krokový motor, který reguluje přívod vzduchu do motoru obtékáním škrtící klapky.


Demontáž– Z regulátoru volnoběžných otáček 7 vytáhneme vzduchová potrubí 6. Uvolníme proto hadicové spony, viz obrázek.
– Stiskneme drátěnou pojistku a vytáhneme připojovací konektor.
– Uvolníme šrouby 5 a vyndáme regulátor volnoběžných otáček. Dáváme pozor na montážní polohu a pryžové podložky.


Montáž

– Nasadíme regulátor volnoběžných otáček s pryžovými podložkami a přišroubujeme ho.
– Nasuneme vzduchová potrubí a zajistíme je hadicovými sponami.
– Nasuneme konektor, až slyšitelně zapadne.Obsah

WebZdarma.cz