Relé a pojistky vstřikovacího zařízení – demontáž a montážZážehové motory

Pokud se palivové čerpadlo nerozběhne (není slyšet hluk, není přiváděn proud), zkontrolujeme nejprve bezpečnostní spínač dole vlevo vedle sedadla řidiče. Musí být zapojen. Stiskneme proto pryžovou krytku. Pokud byl spínač již stisknut (zapojen), zkontrolujeme relé palivového čerpadla podle elektrického schématu, popřípadě ho vyměníme.


Demontáž relé u motorů FIRE

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: vymažeme tím obsah elektronické paměti, například registr závad motoru nebo ochranný kód rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části „Rádio“, popřípadě „Baterie – demontáž a montáž“.
– Otevřeme kapotu motoru a dvěma šrouby odšroubujeme kryt držáku relé.


– Zkontrolujeme pojistky 2 systému vstřikování a zapalování a řídící jednotky 3, v případě potřeby je vyměníme (1 – přípojky pro lambda sondu; 4 – snímač tlaku ve vstřikovacím zařízení; 5 – dvojité relé přívodu proudu do palivového čerpadla a řídící jednotky vstřikování).
– Vyndáme relé palivového čerpadla 5 a vytáhneme vícepólový konektor. Vyměníme staré relé za funkční.


Montáž

– Nasadíme a našroubujeme víko pojistkové skříňky.
– Kabel ukostření (–) připojíme k baterii. Nastavíme hodiny a zadáme ochranný kód rádia.
– Spustíme motor a zkontrolujeme jeho funkci.


Demontáž u motorů o výkonu 133 PS

– Od baterie odpojíme kabel ukostření (–). Pozor: vymažeme tím obsah elektronické paměti, například registr závad motoru nebo ochranný kód rádia. Před odpojením baterie doporučujeme přečíst si pokyny v části „Rádio“, popřípadě „Baterie – demontáž a montáž“.


Legenda: 1 – Pojistka palivového čerpadla; 2 – Pojistka lambda sondy; 3 – Pojistka vstřikovacího zařízení; 4 – Řídicí relé palivového čerpadla a lambda sondy; 5 – Relé vstřikování.
– Zkontrolujeme pojistky palivového čerpadla a vstřikovacího zařízení vpravo v motorovém prostoru. V případě potřeby je vyměníme. Předtím odšroubujeme dvěma šrouby víko pojistkové skříňky.
– Vytáhneme a zkontrolujeme relé 4 a 5, v případě potřeby je vyměníme.
– K baterii připojíme ukostřovací kabel (–). Nařídíme palubní hodiny a zadáme bezpečnostní kód rádia.Obsah

WebZdarma.cz