Řízení

Řízení se skládá z volantu, hřídele řízení, hřebenové tyče, převodky řízení a řídících tyčí.
Volant je našroubován na hřídeli řízení, který přenáší řídící pohyby na převodku řízení. V té se pohybuje hřebenová tyč v závislosti na pohybu volantu vlevo nebo vpravo. Řídící tyče, upevněné na koncích hřebenové tyče, přenášejí řídící síly přes páku řízení na hlavě ložiska čepu kola na kola.
Hřebenové řízení by se mělo pohybovat bez vůle od dorazu k dorazu. Hřebenové řízení nepotřebuje žádnou údržbu. Musíme pouze kontrolovat stav těsnících manžet.
Pozor: samojistné matice vždy vyměníme. Svařovací a seřizovací práce nejsou na řízení přípustné. Při nedostatku zkušeností a v případě větších oprav doporučujeme vyhledat odborný servis.1 – Volant
2 – Hřídel řízení
3 – Krycí trubka
4 – Hlava čepu řídící tyče
5 – Pojistná matice
6 – Řídící tyč
7 – Manžety
8 – Převodka řízení
9 – Hřebenová tyč
10 – Pastorek

V závislosti na modelu nebo na vybavení je řízení vybaveno hydraulickým posilovačem řízení. Hydraulický posilovač řízení (servořízení) zabezpečuje ovládání volantu ve všech polohách co nejmenší silou. Posilovač řízení se skládá z olejového čerpadla, zásobní nádržky a z olejových tlakových vedení. Olejové čerpadlo je poháněno klínovým řemenem motoru. Čerpadlo nasává hydraulický olej ze zásobní nádržky a dodává ho do tělesa ventilu pod vysokým tlakem. Těleso ventilu je umístěno v převodce řízení. Je spojeno s vřetenem řízení a přivádí olej v závislosti na poloze řízení na příslušnou stranu pracovního válce. Tam tlačí olej proti pístu hřebenového řízení a podporuje tím řídící pohyby. Současně tlačí píst olej na druhou stranu pracovního válce přes vratné vedení zpět k zásobní nádržce.
V závislosti na modelu je na místě řidiče sériově nebo jako dodatečné vybavení umístěn airbag. Tento nafukovací vak ze speciální tkaniny je uložen ve volantu. V případě čelní kolize iniciuje řídící jednotka malou nálož v jednotce airbagu. Výfukové plyny, vzniklé při explozi, nafouknou během několika milisekund vzduchový vak, který ztlumí čelní náraz řidiče, padajícího dopředu. Airbag během několika sekund splaskne, protože výfukové plyny uniknou otvory. Práce na airbagu přenecháme vždy z bezpečnostních důvodů odbornému servisu FIAT.Součástky servořízení
1 – Hydraulické čerpadlo
2 – Olejové sací vedení k čerpadlu
3 – Zásobní nádržka oleje
4 – Olejové vratné vedení k nádržce
5 – Převodka řízení
6 – Olejové vedeníSoučástky volantu s airbagem
1 – Boční ovládací tlačítko signální houkačky
2 – Jednotka airbagu Přišroubovaná třemi šrouby k volantu
3 – Nafukovací vak ze speciální tkaniny (airbag)
4 – Plastiková nádržka
5 – Roznětka
8 – Pružina (při vytažení konektoru spojuje oba kontakty na krátko a zabraňuje tím nežádoucímu odpálení)
7 – Zabezpečovací jazýček (slouží k zajištění nového náhradního dílu a musíme ho před montáží volantu odstranit)
8 – Upevňovací šrouby pro 9
9 – Regulátor spojení kabelů (B) (obsahuje spirálovitě zahnutý spojovací kabel airbagu a klaksonu, při demontáži volantu se regulátor spojení kabelů sám zajistí; pokud vymontováváme regulátor spojení kabelů z jednotky spojení kabelů, označíme nejprve jeho montážní polohu lepící páskou, abychom zabránili záměně)
10 – Konektor pro 9
11 – Hřídel řízení
12 – Jednotka volantových spínačůObsah

WebZdarma.cz