Rozebrání tlumiče pérování, teleskopický tlumič, vinutá pružina – demontáž a montážDemontáž

– Vymontujeme tlumič pérování.
Pozor: abychom mohli teleskopický tlumič vymontovat, musíme vinutou pružinu stáhnout vhodným stahovacím zařízením.


– Stahovací zařízení utáhneme do svěráku.
– Tlumič pérování nasadíme do stahovacího zařízení a pružinu pomalu a stejnoměrně stlačíme, až se horní lůžko pružiny uvolní.
Pozor: stahovací zařízení nasadíme na pružinu tak, aby bylo vinutí pevně uchyceno a nemohlo se vysmeknout. Pružinu vždy stáhneme ve třech protilehlých bodech. Vinutá pružina je napnuta velkou silou, proto používáme jen spolehlivé náčiní. V žádném případě nesvazujeme pružinu drátem. Nebezpečí vážného úrazu!
Pozor: horní matici podložky smíme uvolnit jen tehdy, když je pružina bezpečně stlačená.


– Vyšroubujeme matici 1 podložky 2.
– Sundáme podložku a horní misku pružiny 3. 4 – vinutá pružina, 5 – teleskopický tlumič.


– Pokud vyměňujeme pouze pružinu, pomalu pružinu 1 uvolníme a v případě potřeby sundáme manžetu 2. Pokud vyměňujeme jen teleskopický tlumič, zůstane pružina stlačená a teleskopický tlumič vyndáme z pružiny.
– Z pístní tyče stáhneme pryžový doraz.


Montáž

– Před montáží zkontrolujeme teleskopický tlumič.
– V případě potřeby stáhneme novou vinutou pružinu. Pozor: při nákupu musíme dávat pozor, abychom koupili pružinu stejného druhu. K různým modelům se používají pružiny rozdílné tloušťky.
– Přes pístní tyč natáhneme pryžový doraz.
– V případě potřeby nasadíme protiprachovou manžetu.
– Teleskopický tlumič nasadíme do vinuté pružiny. Dáváme pozor na to, aby vinutá pružina správně dosedla do drážek spodního lůžka pružiny.
– Horní misku nasadíme tak, aby konec pružiny správně dosedl do drážky misky pružiny.
– Nasuneme podložku. Nasadíme středící pouzdro a podložku. Matici utáhneme rukou. Pístní tyč přitom přidržujeme vnitřním šestihranným klíčem, aby se neprotáčela. Pozor: před utažením matice zkontrolujeme, zda podložka správně dosedá na pístní tyč.


– Pryžový doraz na vozidle vyrovnáme podle obrázku a matici utáhneme momentem 60 Nm. Pístní tyč přitom přidržujeme vnitřním šestihranným klíčem o velikosti 6 mm, aby se neprotáčela. Na obrázku je levý tlumič pérování (viděno ve směru jízdy). A = poloha u vozidel s mechanickým řízením, odpovídá záklonu 1°30’. B = poloha u vozidel s posilovačem řízení, odpovídá záklonu 2°30’. C = směr jízdy vozidla. D = drážka na povrchu při správné montáži. Údaje pro záklon se vztahují na vozidlo, které má správně seřízenou geometrii.


Pozor: pokud na utahování matice používáme náčiní FIAT 1854015000, utáhneme matici pomocí nástavce ramena páky B momentem 50 Nm.

– Pružinu pomalu uvolníme. Dáváme pozor na to, aby konce pružin a ložiska správné dosedla do příslušné části misek pružin.
– Namontujeme tlumič pérování.Obsah

WebZdarma.cz