Úprava sedla ventilu v hlavě válců/opracování ventilu


Zabroušení sedla ventilu v hlavě válců provedeme vždy, když došlo k zabroušení ventilů, vodítek ventilů nebo k jejich výměně. Sedla ventilů necháme opracovat jen natolik, abychom vytvořili dobrou styčnou plochu pro dosedání hlavy ventilu. Opravu kroužků sedel ventilů můžeme provést běžným opravárenským nářadím. Práce na opravě vodítek ventilů provádíme výstružníkem. Sedlo ventilu opravujeme brusnou hlavicí. Jedná se o odbornou práci, kterou provádí odborné servisy. Rozměry ventilů jsou shodné jak pro sací, tak pro výfukové ventily.

Rozměry sedel ventilů pro všechny motory:Z = Kroužek sedla ventilu – přední hrany.
Rozměry A odpovídají vnějším průměrům ventilů.
B = Šířka sedla ventilu musí být stejná jako těsnící kuželová plocha u ventilu (asi 2 mm).
C = 45°30’; D = 20°; E = 15°.C = 45°30’;
X = Nejméně 1 mm, jinak musíme ventil vyměnit.Obsah

WebZdarma.cz