Spojka

Spojku tvoří spojkový přítlačný kotouč, unášecí kotouč a vysouvací ložisko.
Přítlačný kotouč spojky je pevně sešroubován se setrvačníkem, který je spojen s klikovým hřídelem motoru. Mezi přítlačným kotoučem a setrvačníkem je hnaný kotouč spojky, který je přítlačným kotoučem spojky tlačen proti setrvačníku. K vystředění unášecího kotouče spojky slouží drážkovaný hnací hřídel.
Při sešlápnutí pedálu spojky (vyřazení rychlostního stupně) je pomocí táhla spojky a vysouvací páky přitlačeno vysouvací ložisko proti pružinám přítlačného kotouče spojky. Tím dojde k uvolnění přítlačného kotouče a hnaný kotouč spojky již není přitlačován proti setrvačníku. Tím pádem se přeruší přenos sil mezi motorem a převodovkou.
Při uvolnění pedálu spojky (po zařazení rychlostního stupně) začne přítlačný kotouč tlačit hnaný kotouč spojky proti setrvačníku, a tím dojde opět ke styku mezi klikovým hřídelem a hnacím hřídelem převodovky, na jehož drážkování je nalisován hnaný kotouč spojky.
Při každém zařazení a vyřazení rychlostního stupně dojde k mírnému opotřebení povrchu třecího obložení unášecího kotouče spojky, který je tedy součástkou podléhající opotřebení a má omezenou životnost. Zpravidla vydrží do ujetí více než 100 000 km. Opotřebení třecího povrchu unášecího kotouče spojky je závislé na zatěžování vozidla (např. vlečení přívěsu) a na způsobu jízdy. Spojka nevyžaduje údržbu. Pouze provádíme pravidelnou kontrolu seřízení vůle pedálu spojky. Pokračujícím opotřebením třecího obložení dochází k posuvu pedálu spojky směrem nahoru k řidiči.A – Pedál spojky
B – Táhlo spojky
C – Opěrné lůžko
D – Vysouvací hřídel s vidlicí a kluzným ložiskem
E – Výkyvný kroužek
F – Kryt spojky
G – Přítlačný kotouč
H – Třecí kotouč
J – Ocelové listové pružinyObsah

WebZdarma.cz