Spojka – demontáž, montáž a kontrolaDemontáž

– Vymontujeme převodovku.


– Upevňovací šrouby spojkového přítlačného kotouče povolíme o jednu až jednu a půl otáčky tak, aby došlo k uvolnění přítlačného kotouče. Aby se při povolování šroubů neprotáčel setrvačník, zaaretujeme ho šroubovákem nebo trnem.
Pozor: pokud bychom hned zcela povolili upevňovací šrouby, mohlo by dojít k poškození membránové pružiny a lícovaných čepů mezi přítlačným kotoučem a setrvačníkem.
– Následně šrouby zcela vyšroubujeme.
– Vyjmeme přítlačný kotouč a kotouč spojky. Pozor: při vyjímání kotoučů dbáme na to, aby nám nespadly a nepoškodily se, neboť po jejich namontování by mohlo dojít k potížím při řazení.
– Setrvačník otřeme hadrem, navlhčeným v lihu.


Kontrola

– Prohlédneme přítlačný kotouč spojky, zda není spálený a nemá-li trhliny.


– Prohlédneme membránovou pružinu, zda není popraskaná – viz šipky.
– Zkontrolujeme, zda v pružinovém spoji mezi přítlačným kotoučem a krytem nejsou trhliny. Zkontrolujeme, zda nejsou uvolněné nýtované spoje. Spojku s uvolněnými nebo jinak poškozenými nýty vyměníme.


– Prohlédneme dosedací plochy přítlačného kotouče, zda v nich nejsou trhliny, nejsou-li na nich stopy po spálení a nejsou-li opotřebené. Ještě smíme použít přítlačný kotouč, který je prohnutý dovnitř o 0,3 mm. Měření provádíme pravítkem a tlouštkovou měrkou.
– Prohlédneme setrvačník, zda není spálený a zda na něm nejsou rýhy.
– Přítlačný kotouč spojky a setrvačník lehce přebrousíme jemným brusným papírem.
– Zaolejovaný, zamaštěný nebo mechanicky poškozený kotouč spojky vyměníme.


– Tloušťku spojkového obložení změříme posuvným měřítkem. Tloušťka k hlavám nýtů musí vykazovat alespoň 0,3 mm. V obložení nesmí být žádné trhliny. Poškozený kotouč spojky vyměníme.
– V odborném servisu můžeme nechat překontrolovat kotouč spojky, zda nehází. Házivost do stran smí být maximálně 0,25 mm. Pozor: tuto kontrolu necháme provést jen tehdy, jestliže spojka činila potíže při řazení a chceme-li příslušný kotouč montovat zpět.
– Zkontrolujeme vysouvací ložisko, na kterém nesmí být znát žádné známky poškození povrchu. Ložisko protočíme rukou a zjistíme, zda nezadrhává a zda se volně otáčí. Zjistíme-li, že při vyřazení rychlostního stupně vydává ložisko zvuky, pak je opotřebené a musíme ho vyměnit.


Montáž– Zkontrolujeme, zda je pevně uchycen středící čep 7 na setrvačníku.


– Do příslušných vyrovnávacích čepů vložíme kotouč spojky a přítlačný kotouč spojky. Kotouč spojky vystředíme vhodným trnem (PUNTO 55, 60 a 75: FIAT č. 1875086, PUNTO GT/TD: FIAT č. 1870081, nebo od firmy HAZET. č. 2174). Rovněž můžeme použít starší hnací hřídel převodovky.
– Upevňovací šrouby přítlačného kotouče spojky utáhneme jeden po druhém o jednu až jednu a půl otáčky tak, aby byl kotouč pevně usazen a bylo možné trn odstranit. Pozor: při utahování šroubů přítlačného kotouče dbáme na to, abychom vyrovnali kotouč do setrvačníku ve správné poloze. Utahovací moment šroubů (závit M6): 16 Nm.
– Odstraníme ze setrvačníku aretovací nářadí.
– Klínové drážky hnacího hřídele převodovky mírně natřeme mazivem Molykote Longtherm 2.
– Namontujeme převodovku.Obsah

WebZdarma.cz